1 min read
Minister van VWS herhaalt voornemen om rol private equity in gezondheidszorg te onderzoeken
28 August 2023

Demissionair minister Kuipers van VWS heeft in antwoord op Kamervragen zijn voornemen herhaald om nader onderzoek te doen naar de rol van private equity in de Nederlandse gezondheidszorg. De Kamervragen suggereren ‘sprinkhanengedrag’ van private equity investeerders, dat inherent zou leiden tot een afname van de kwaliteit van de geboden zorg zodra een financiële sponsor aan boord is. In zijn antwoord, benadrukt de minister dat private equity investeerders een belangrijke en positieve rol kunnen spelen in onder andere het vergroten van innovatie in de Nederlandse gezondheidszorg. Ook verwijst Kuipers naar zijn eerdere opmerkingen dat bestaande regelgeving – met betrekking tot de kwaliteit van zorg en (huidige en voorgestelde) wetgeving met betrekking tot de (on)mogelijkheden voor zorgaanbieders om dividend uit te keren – uiteraard onverkort van toepassing zijn op zorgaanbieders met een private equity eigenaar en andere specifieke regelgeving niet nodig is.

Op dit moment doen de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGJ) en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) onderzoek naar een huisartsenplatform en haar buy & build strategie. In antwoord op nadere Kamervragen over dit onderzoek, herhaalt de minister zijn overweging om de NZa de bevoegdheid te geven om overnames door een zorgaanbieder die onderwerp is van een IGJ en/of NZa-onderzoek (tijdelijk) te verbieden. Een dergelijke bevoegdheid zou overigens niet specifiek gericht zijn op zorgaanbieders die in handen zijn van private equity.

Deze Kamervragen weerspiegelen de kritische positie van bepaalde politieke partijen ten aanzien van private equity investeerders in de Nederlandse zorgsector. De beantwoording van de vragen geeft blijk van de (ervaren) noodzaak van de minister van VWS om aan de oproep van deze partijen te beantwoorden en tegelijkertijd van een veel genuanceerdere positie van het kabinet in dezen. Dit leidt inherent tot meer en complexere regelgeving voor private zorgaanbieders.

Voor verdere vragen kunt u contact opnemen met Dimitri van Hoewijk, partner in het Van Doorne Healthcare & Life Sciences / M&A team.