1 min read
Landelijk normenkader voor de levering van hulpmiddelen op komst
29 November 2019

Landelijk spelen diverse problemen omtrent de levering en klantenservice van medische hulpmiddelen. In de Kassa-uitzending van 12 oktober werd bijvoorbeeld duidelijk dat driekwart van de onderzochten een half jaar of langer heeft moeten wachten op een hulpmiddel. De Nationale Ombudsman schreef op 16 oktober een brief aan gemeenten en de Minister van VWS met de oproep de problematiek – die al langer speelt – snel aan te pakken.

De Minister stuurde op 6 november een brief aan de Tweede Kamer. Hierin zegt hij dat een actieteam is gevraagd een voorstel te doen voor een landelijk normenkader medische hulpmiddelen. Hierin moet onder meer aandacht worden besteed aan:

  • de toegangsprocedure;
  • maximale wachttijden; en
  • uitgangspunten voor het klantcontact.

Het actieteam hulpmiddelen bestaat uit vertegenwoordigers van een breed scala aan bij de levering van hulpmiddelen betrokken partijen. Hieronder zijn gemeenten en zorgverzekeraars, maar ook ervaringsdeskundigen op het gebied van hulpmiddelen. Het actieteam heeft als belangrijkste opdracht het verkennen van mogelijke standaardisering van leveringsvoorwaarden. Daarnaast zal het actieteam een overkoepelend actieplan opstellen waaruit duidelijk moet worden welke verbetermaatregelen door wie zullen worden uitgevoerd en zal het een voorstel uitwerken voor een periodieke peiling die de ervaringen met medische hulpmiddelen meet.

In januari 2020 staat een volgende bespreking van de voortgang met onder meer het landelijk normenkader op de planning. Het actieteam blijft in ieder geval tot het eind van het jaar bereikbaar voor signalen over hulpmiddelen via dit e-mailadres.

We blijven de ontwikkelingen volgen.