1 min read
Intern onderzoek in crisistijd – waar staan we nu en hoe verder?
15 September 2020

Voor de derde aflevering van 2020 van het Tijdschrift voor Bijzonder Strafrecht & Handhaving schreef Vanessa Liem een redactioneel. Het accent van deze aflevering ligt op interne onderzoeken. In het artikel gaat Vanessa kort in op verschillende thema’s die spelen bij interne onderzoeken zoals het verschoningsrecht van advocaten, onafhankelijkheid en de normering van intern onderzoek door advocaten. 

Het advocatuurlijke verschoningsrecht is een veelbesproken onderwerp. De discussie hierover duurt nog altijd voort en laait bij tijd en wijle op van Zuidas tot in de Haagse regionen. Voor de praktijk betekent het verschoningsrecht dat er een voortdurende en zorgvuldige afweging moet worden gemaakt met betrekking tot de opdracht en vormgeving van het onderzoek. Daarnaast speelt de kring waarbinnen de geprivilegieerde informatie wordt gedeeld een belangrijke rol. Dit geldt zowel gedurende het onderzoek als na afronding.