1 min read
Hermine ten Haaft schrijft hoofdstuk in ‘De mondelinge behandeling in civiele zaken’.
8 March 2019

De mondelinge behandeling is het dynamische hart van het civiele proces en levert een belangrijke bijdrage aan de civiele procedure. In dit handboek gaan de verschillende auteurs vanuit hun eigen beroepsachtergrond uitgebreid in op de juridische, communicatieve en sociaalpsychologische aspecten van de mondelinge behandeling.

Bijdrage Hermine ten Haaft

Hermine ten Haaft belicht in haar hoofdstuk de rol van de advocaat rondom en tijdens de mondelinge behandeling. Aan de orde komen onder meer de (vernieuwde) gedragsregels voor de advocatuur en vooral ook de positie van de advocaat als partijdige belangenbehartiger van zijn cliënt in het civiele proces. Ook gaat zij in op kritische geluiden over een soms ‘procesverstorende’  inbreng van de advocatuur in civiele procedures.

Verder wordt aandacht besteed aan de door de KEI-wetgever beoogde versterking van de regiefunctie van de rechter en de gevolgen daarvan voor de advocatuur. De vernieuwde mondelinge behandeling kan de directe communicatie tussen rechter, partijen en hun advocaten bevorderen en leiden tot het terugdringen van procesverstorend gedrag. Het optreden van de ‘partijdige’ advocaat tijdens de mondelinge behandeling kan daar alleen maar beter van worden.

Bestellen

Het boekwordt uitgegeven door Boom Juridisch en is sinds kort te bestellen via www.bju.nl.