1 min read
BFT publiceert Jaarplan met toezichtsplannen voor 2023
18 January 2023

Het Bureau Financieel Toezicht (BFT) heeft het jaarplan 2023 gepubliceerd. Daarin wordt een intensievere samenwerking en informatiedeling met andere toezichthouders aangekondigd.

Het BFT kondigt aan de samenwerking met andere toezichthouders op diverse vlakken te versterken. Zo zal de mogelijkheid worden verkend om als partner toe te treden tot het Financieel Expertise Centrum (FEC). Dit is een samenwerkingsverband tussen autoriteiten met een toezicht-, controle-, vervolgings- of opsporingstaak in de financiële sector en is opgericht om de integriteit van de sector te versterken. Vooralsnog is het BFT alleen participant in het FEC-programma “Bestrijding Terrorismefinanciering”. 

Daarnaast meldt het BFT een gezamenlijke focus met de KNB (Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie), KBvG en de NBA ten aanzien van het beheer van derdengelden en het ondersteunen van de praktijk met zogenoemde “best practices”. Ook wordt verdere samenwerking met DNB, AFM en het Bureau Toezicht Wwft van de Belastingdienst aangekondigd. Daaronder valt ook een verdere invulling in 2023 van de door het BFT met de AFM en Belastingdienst gesloten samenwerkingsconvenanten tot informatie-uitwisseling.

Die samenwerking dient mede ter bestrijding van ondermijnende criminaliteit, een prioriteit van het Nederlandse kabinet. Voor die bestrijding zijn in 2022 extra structurele gelden aan het BFT toegekend. Het toezicht op de beroepsgroepen waarop het BFT toezicht houdt vormt een cruciale rol bij het tegengaan daarvan. Het jaarplan vermeldt ook dat in het kader van de “beleidsagenda aanpak witwassen” er nog nader vorm te geven toezicht wordt ingesteld op de naleving van de sanctieregelgeving door de ondertoezichtsstaanden van het BFT.

Heeft u vragen over, of wordt u geconfronteerd met de uitoefening van het toezicht door bovenstaande toezichthouders, zoals het BFT of de KNB? Neem dan gerust contact op via onderstaande gegevens.