1 min read
Apothekers per 1 februari vrijgesteld voor het magistraal bereiden van geoctrooieerde geneesmiddelen
23 January 2019

Daarmee wordt een blokkade weggenomen voor het magistraal bereiden van geoctrooieerde geneesmiddelen. De apothekersvrijstelling treedt 1 februari aanstaande in werking.

In veel andere Europese landen is het apothekers al toegestaan op kleine schaal en voor eigen patiënten een geoctrooieerd geneesmiddel te bereiden. In Nederland was de apothekersvrijstelling nog niet expliciet opgenomen in de Rijksoctrooiwet. Hierdoor was het mogelijk dat de octrooihouder door middel van een civielrechtelijke procedure schadevergoeding van de apotheker eiste als de apotheker door de magistrale bereiding inbreuk had gemaakt op het octrooirecht. Vanaf aanstaande februari zal dat niet meer mogelijk zijn.

Doel uitzondering 

Ministers Bruins (Medische Zorg en Sport) en Wiebes (EZK) maken duidelijk dat de apothekersvrijstelling – conform de voorwaarden uit de Geneesmiddelenwet – alleen bedoeld is voor de bereiding van geneesmiddelen voor direct gebruik ten behoeve van individuele patiënten, bijvoorbeeld wanneer voor een individuele patiënt de geschikte dosering niet beschikbaar is. Daarbij mag de magistrale bereiding alleen op medisch voorschrift in apotheken plaatsvinden. De uitzondering strekt er volgens de ministers niet toe om op structurele schaal een geoctrooieerd geneesmiddel zonder toestemming van de octrooihouder te bereiden, omdat daarmee diens recht uitgehold zou worden.

Het besluit van inwerkingtreding van de apothekersvrijstelling leest u hier. Een toelichtende brief van de ministers leest u hier.

Meer informatie

Voor meer informatie of vragen over de apothekersvrijstelling of andere regelgeving omtrent geneesmiddelen kunt u contact opnemen met Dimitri van Hoewijk of Lieke Bartelsman.