Waarmee kunnen wij u helpen?

  Niels van Boekel

  Advocaat

  Niels is verbonden aan het team Arbeid en Pensioen. Hij adviseert Nederlandse en internationale cliënten over verschillende arbeidsrechtelijke onderwerpen. In het bijzonder legt hij zich toe op onderwerpen die zich op het snijvlak van arbeidsrecht en ondernemingsrecht bevinden, zoals fusies en overnames, medezeggenschap en de positie van statutair bestuurders. 

  Flexibel. Doelgericht. Nuchter. .

  Niels volgde de bachelor Nederlands recht aan de Radboud Universiteit Nijmegen, waarna hij cum laude is afgestudeerd binnen de afstudeerrichting Burgerlijk recht. Tevens heeft hij voor Bedrijfskunde de master Strategie aan de Radboud Universiteit Nijmegen afgerond.

  Bestuurders en governance Medezeggenschapsrecht De Bestuurderspositie Werknemersparticipatie Niels van Boekel Niels is verbonden aan het team Ondernemingsrecht. Hij houdt zich bezig met ondernemingsrechtelijke vraagstukken in de breedste zin van het woord.