Waarmee kunnen wij u helpen?

  Koen Notenboom

  Advocaat

  Koen is verbonden aan de praktijkgroepen Geschilbeslechting en Verzekeringen. Hij procedeert en adviseert over complexe (internationale) geschillen op het gebied van het ondernemingsrecht, contractenrecht en aansprakelijkheidsrecht. Koen werkte hiervoor op de sectie ondernemingsrecht (corporate M&A).

  Flexibel. Oplossingsgericht. Analytisch.

  Meer in het bijzonder is Koen gespecialiseerd in (grensoverschrijdende) overname- en aandeelhoudersgeschillen, waaronder ook dekkingsvraagstukken ten aanzien van warranty & indemnity verzekeringen.

  Koen studeerde aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Hij rondde de bachelor Rechtsgeleerdheid (2015) en de duale master Onderneming & Recht (2016) beide cum laude af. Ook rondde hij het honoursprogramma Law Extra af.

  Gerechtelijke procedures Arbitrage Defence counsel Corporate Litigation Koen Notenboom Koen is verbonden aan het team Ondernemingsrecht. Hij houdt zich bezig met ondernemingsrechtelijke vraagstukken in de breedste zin van het woord. Koen studeerd