Waarmee kunnen wij u helpen?

    Marktsegment

    Subsidies

    Ons team heeft zeer ruime ervaring in het subsidierecht en verzorgt regelmatig publicaties op dit gebied. Wij treden zowel op voor subsidieverstrekkende overheden als voor gesubsidieerde bedrijven en instellingen. De bekostiging van het onderwijs volgt de regels van het subsidierecht en ook op  dat gebied zijn wij actief. Het gaat daarbij om advies over de inrichting van subsidieprocedures, advies over concrete aanvragen en procedures over afgewezen subsidieaanvragen.  Wij zijn onder meer betrokken bij subsidieverlening volgens het systeem van ‘subsidietafels’ voor de verdeling van gemeentelijke subsidiegelden in de zorg.