Missie en visie

In de verbinding ligt onze kracht. Wij brengen specialisten samen. Dat maakt onze aanpak en ons advies sterk. Want, hoe meer verbindingen wij leggen, hoe fijnmaziger de structuur, hoe steviger het fundament van onze adviezen.

ONZE VISIE
De werkelijkheid wordt complexer. Wij zien een wereld waarin dé waarheid niet bestaat. Het is niet zwart of wit, goed of fout. Zekerheden zijn niet vanzelfsprekend. Dat is de wereld waarin onze cliënten zich bevinden. En dat is de wereld waarin wij een actieve rol vervullen.

ONZE MISSIE
Wij streven ernaar het kantoor te zijn dat onze cliënten houvast en richting biedt in deze complexe wereld. Door hen te adviseren en voor hen te procederen over die onderwerpen die er echt toe doen. Daarvoor brengen wij alles samen.

ONZE CLIËNTEN
Wij adviseren toonaangevende Nederlandse en internationale ondernemingen, financiële dienstverleners, semipublieke organisaties en overheidsinstellingen. Daarnaast zijn wij Rijksadvocaat. We streven naar duurzame relaties met onze cliënten. Met de meeste van hen werken we al jarenlang samen en daar zijn we trots op.

Van Doorne is...


… VERBINDEND.

We bieden een breder perspectief. Zo komen verbanden aan het licht die anders verborgen blijven. Met meerdere specialistische teams bieden wij een breed palet aan hooggekwalificeerde diensten en mensen.

… ONDERNEMEND.
De oplossing voor veel problemen vraagt naast juridische expertise ook om creativiteit. Daarom kijken wij verder. Naar de vraag achter de vraag. Naar de gehele context. Wij bieden ruimte voor vernieuwing. Innovatie is een voorwaarde voor succes.

… SCHERP.
Bij Van Doorne staan we elke dag op scherp voor de zakelijke belangen van onze cliënten. Gedreven en geslepen zoeken we naar de beste oplossingen en komen we met werkbare adviezen. Met een scherpe blik kijken wij naar de ontwikkelingen in de markt.

Van Doorne Verbindend                    Van Doorne Ondernemend                    Van Doorne Scherp

De charme van een groot kantoor

Van Doorne is groot genoeg om alle specialismen in huis te hebben én klein genoeg om elkaar te vinden. Wij bieden ruimte voor vernieuwing. Met veel persoonlijke aandacht voor onze cliënten en voor elkaar.