Alumni

De bedrijfscultuur van Van Doorne kenmerkt zich als informeel. Diversiteit in bemensing in alle geledingen binnen Van Doorne heeft geleid tot een uitdagende werkomgeving met ruimte voor talent en karakter, in evenwicht met ieders achtergrond en cultuur. Met aandacht voor de persoon en een goede balans tussen werk en privé.

Daarom hecht Van Doorne veel waarde aan het onderhouden van het contact met oud-kantoorgenoten. Wij houden u graag op de hoogte van ontwikkelingen. Een actueel adressenbestand is hierbij essentieel. Wijzigingen en verzoeken kunnen worden doorgegeven via ons emailadres events@vandoorne.com.