De maatschappelijke betrokkenheid van Van Doorne

Maatschappelijk verantwoord ondernemen zit in onze genen. Het is geen toeval dat de eerste zaken van Pieter van Doorne, grondlegger van ons kantoor, pro bono van aard waren. In de jaren dertig was pro bono nog echt pro bono. Van Doorne voert een duurzaam beleid op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Dit beleid heeft vier speerpunten, te weten: maatschappelijk, milieu & duurzaamheid, talent en kunst. 

Maatschappelijk

Kennis van zaken, juridische competentie en een flexibele instelling zijn kwaliteiten die door de jaren heen bijdragen aan onze groei. Steevast zien wij het als onze opdracht deze talenten ook op andere wijze voor de samenleving in te zetten. Momenteel komt dat onder meer tot uiting in onze activiteiten voor instellingen en organisaties zoals de CliniClowns en Lawyers for Lawyers.

                              Van Doorne - Clini Clowns   Lawyers for lawyers

Social Impact
Van Doorne adviseert bij de eerste Social Impact Bond van Nederland. Dit is gelanceerd door de gemeente Rotterdam, ABN AMRO, de Start Foundation en de Buzinezzclub. Van Doorne begeleidt namens ABN AMRO de lancering van dit nieuwe financieringsinstrument. Wij blijven nieuwe initiatieven ontplooien op het gebied van social entrepreneurship om deze ontwikkeling te inspireren en te stimuleren. Zo zijn wij actief betrokken bij het Utrecht University Social Entrepreneurship Initiative, een research center op dit terrein. Daarnaast publiceren en doceren wij regelmatig over de juridische aspecten van social entrepreneurship, crowdfunding en impact investment.

Milieu & duurzaamheid

Green Business ClubRegelmatig wordt onze CO2-footprint in kaart gebracht en wordt op zoveel mogelijk terreinen de CO2-uitstoot gecompenseerd. Daarnaast schenken wij als Van Doorne aandacht aan het terugbrengen van energie- en papierverbruik, stimuleren wij het gebruik van de fiets en doen wij mee aan Meatless Monday. Verder is ons kantoor zeer actief bij de jaarlijkse inzamelactie voor de Voedselbank Amsterdam Zuid en zijn wij lid van de Green Business Club.

Talent

Nevenactiviteiten
Wij faciliteren de maatschappelijke betrokkenheid van onze werknemers. Hierdoor zijn zij in staat om – in hun vrije tijd – meer dan 100 uiteenlopende nevenfuncties te vervullen.

IMC Weekendschool
IMC WeekendschoolVan Doorne verzorgt al jaren het vak 'recht' van de
IMC Weekendschool Amsterdam West. Er wordt gedebatteerd, gepleit en een rechtszaak voorbereid die in de rechtbank van Amsterdam wordt nagespeeld. De IMC Weekendschool is een school voor aanvullend onderwijs voor gemotiveerde jongeren van tien tot veertien jaar uit sociaaleconomische achterstandswijken.

Diversiteit
Van Doorne gelooft in de kracht van diversiteit en verandering. Een ander perspectief, vrije en open communicatie en respect voor elkaar is cruciaal om onszelf te kunnen blijven verbeteren. Van Doorne had als één van de eerste grote kantoren een evenwichtige verdeling van mannen en vrouwen (40% man-60% vrouw), ook op partnerniveau (32% vrouw).

Diversiteit begint met gelijke kansen vanaf het moment dat een sollicitant voet over de drempel zet. Iedereen krijgt bij ons de kans om zijn talenten te laten zien en te ontwikkelen. Ongeacht afkomst, cultuur, nationaliteit, leeftijd, geslacht, seksuele geaardheid, geloof of eventuele handicaps.

Diversiteit is voor ons meer dan gelijke kansen bieden. Diversiteit leidt tot nieuwe inzichten en beter presterende teams.  Diversiteit biedt de kans onszelf te verbeteren en te komen tot de hoogste kwaliteit dienstverlening.

Diversiteit vraagt aandacht, investeringen en zelfreflectie. Na vijf jaar sponsor te zijn geweest van de de Pride Photo Award, dit is een jaarlijkse internationale wedstrijd voor foto's over seksuele en gender diversiteit, heeft Van Doorne zich in 2016 gecommitteerd aan de Stichting Forward. Een LGBT netwerk met als doel erkenning en zichtbaarheid van LGBT's binnen de juridische beroepsgroep te verbeteren en om ervaringen uit te wisselen.

Daarnaast zijn wij met de Vrije Universiteit een pilot gestart om de arbeidsmarktintegratie van studenten met een niet-westerse achtergrond te verbeteren en werken wij sinds enkele jaren met een cultuurarme capaciteitentest in de sollicitatieprocedure.

Meer weten over ons diversiteitsbeleid of een suggestie doen hoe we nog meer kunnen doen? Neem contact met ons op!