Een stukje geschiedenis

Op 1 november 1930 vestigde mr. P.W. van Doorne kantoor aan de Keizersgracht in Amsterdam. De praktijk ging van start met een aantal pro-deo zaken en ontwikkelde zich voorspoedig. Dat maakte verhuizing naar een eigen, grotere kantoorruimte noodzakelijk, de eerste etage van het pand Herengracht, waar het kantoor 40 jaar gevestigd was.

Pieter van Doorne

In de jaren vijftig was Pieter van Doorne Deken (voorzitter) in de Amsterdamse en later Nederlandse Orde van Advocaten. Zijn gave 'het schijnbaar onverzoenlijke te verzoenen' viel op. Het kantoor floreerde en op de dag dat Van Doorne 40 jaar
advocaat was, werd de 10.000ste zaak in het zakenboek geschreven. Het werd tijd om een firmanaam aan te nemen:
'Advocatenkantoor Van Doorne'.

Jaren later fuseerde Van Doorne met Warendorf & Scheltema en voerden verder praktijk als Van Doorne & Warendorf. In de jaren negentig opereerde het kantoor onder de naam Trenité van Doorne.

De laatste fusie was in 2004, met Landwell. Op dat moment is Van Doorne ook als een N.V. verder gegaan.

Door de jaren heen zijn persoonlijke kwaliteit, doelgerichtheid en flexibiliteit enkele van de eigenschappen die Van Doorne kenmerken.