Waarmee kunnen wij u helpen?

  Download

  Mark-up Pensioenwet 2020

 • NL
 • De Nederlandse pensioenwetgeving is volop in beweging. Niet in de laatste plaats vanwege de steeds concreter wordende uitwerking van het pensioenakkoord. Daarom heeft het pensioenteam van Van Doorne ook nu weer een mark-up van de Pensioenwet samengesteld.

  In de Van Doorne mark-up Pensioenwet 2020 is toekomstige pensioenwetgeving zoals die blijkt uit (concept-)wetsvoorstellen verwerkt. Door middel van kleuren en cursiveringen is aangegeven met aan welke wet, welk wetsvoorstel en welk concept wetsvoorstel op termijn een wijziging wordt aangebracht.

  Zo zijn direct de laatste en belangrijkste ontwikkelingen in de pensioenwetgeving inzichtelijk.

  Sijbren Kuiper

  Partner, Advocaat

  Sijbren is specialist op het gebied van het arbeids- en pensioenrecht. Hij staat een veelheid aan pensioenuitvoerders en pensioendienstverleners bij. Tevens adviseert hij Nederlandse en buitenlandse ondernemingen in (bestuursrechtelijke)handhavings- en pensioenkwesties. Sijbren heeft ruime ervaring op het gebied van waardeoverdrachten, liquidaties van pensioenfondsen, uitbestedingen in de pensioensector, dienstverleneraansprakelijkheid, wijzigen van pensioenregelingen, ondernemingsraad-trajecten en medezeggenschap over pensioen, verplichtstelling en vrijstellingen van BPF-en, toezicht op pensioenuitvoerders, zorgplichtkwesties, en onderzoek en handhaving door toezichthouders zoals DNB en de Inspectie SZW.

  Friso Foppes

  Partner, Advocaat

  Friso is een ervaren specialist op het gebied van ondernemingsrecht (vennootschapsrecht).

  Arnout Stroeve

  Partner, Notaris

  Arnout richt zich met name op het opzetten en herstructureren van internationale structuren, financieringen en private equity transacties. Daarnaast adviseert Arnout over diverse vennootschapsrechtelijke onderwerpen, onder meer aan beursgenoteerde ondernemingen.

  Albana Mazreku

  Advocaat

  Albana is verbonden aan het team Commercial. Albana houdt zich bezig met diverse vraagstukken op het gebied van het commerciële contracten, zoals distributie- en franchiseovereenkomsten. Hiervoor is Albana werkzaam geweest in het arbeids- en pensioenrecht.

  Carlijn Gerritsen

  Advocaat

  Carlijn is verbonden aan het team Arbeidsrecht. Zij adviseert Nederlandse en internationale cliënten over uiteenlopende arbeidsrechtelijke onderwerpen. Zij is tevens verbonden aan het team Pensioenrecht.