Het hinderpaalcriterium drie jaar na CZ/Momentum – de stand van zaken van het kat-en-muisspel tussen zorgverzekeraars niet-gecontracteerde zorgaanbieders

29-11-2017

Bas van Schelven schreef samen met kantoorgenoot Marg Janssen in het Tijdschrift voor Gezondheidsrecht een artikel over de (hoogte van de) vergoeding die zorgverzekeraars op grond van artikel 13 Zorgverzekeringswet en het daaruit voortvloeiende ‘hinderpaalcriterium’ moeten betalen als hun verzekerden zorg afnemen van een niet-gecontracteerde zorgaanbieder.

In het artikel wordt onderzocht hoe artikel 13 Zvw zich sinds het standaardarrest CZ/Momentum (2014) heeft ontwikkeld. Ook worden twee ontwikkelingen onderzocht die in het veld als nieuwe feitelijke hinderpalen worden beschouwd: door zorgverzekeraars gehanteerde cessieverboden en toestemmingsvereisten. Het onderzoek vindt plaats tegen de achtergrond van de regisseursrol die zorgverzekeraars binnen het zorgstelsel is toebedacht.

download

Download het artikel

- pdf 197 kb

EXPERTISE / SECTOR

Zorg & Life Sciences