Nieuws

Altijd up-to-date

Van Doorne publiceert regelmatig artikelen en nieuwsbrieven om cliënten en relaties op de hoogte te houden van nieuwe ontwikkelingen en relevante discussies in de verschillende rechtsgebieden. Wilt u op de hoogte blijven? Meld u zich dan aan voor onze nieuwsbrief.

Sorteer overzicht


Gevonden 658

 • ACM staat coöperatie acute thuiszorg toe

  Het aanbod acute thuiszorg is op dit moment versnipperd. De geringe schaalgrootte maakt het steeds moeilijker 24x7 telefonische bereikbaarheid en beschikbaarheid van zorgverleners te garanderen. Vijf instellingen, Fundis, Espria, Sensire, Florence en Zuidzorg, willen de handen ineen slaan om daar wat aan te doen. Ze willen een coöperatieve vereniging oprichten met de naam Thuis & Veilig die centraal de acute thuiszorg gaat inkopen en organiseren. Maar kan dat wel gelet op het kartelverbod uit de Mededingingswet? Die vraag leggen ze voor aan de ACM. De ACM vindt uiteindelijk, nadat er wat aanvullende waarborgen zijn gecreëerd, van wel. In een informele zienswijze van afgelopen vrijdag 23 juni legt de ACM uit waarom.

  26-06-2017
 • Grote inkopende partijen opgelet: vanaf 1 juli geen langere betalingstermijn meer dan 60 dagen

  Grote partijen die hun producten of diensten van kleine partijen betrekken, mogen vanaf 1 juli a.s. enkel nog betalingstermijnen van maximaal 60 dagen overeenkomen. Langere termijnen zijn nietig en worden automatisch omgezet in een betalingstermijn van 30 dagen.

  23-06-2017
 • C2C-platforms: adders onder het gras?!

  Consumenten willen betrouwbaar en eerlijk advies. Daar speelt de zakelijke markt momenteel handig op in door het lanceren van zogeheten c2c-platforms. Door gebruik te maken van zo’n c2c-platform betrekt de consumentkoper zijn productinformatie niet meer van de retailer zelf, maar van een andere consument die zelf ervaring heeft met het betreffende product (de consumentadviseur). Zo krijgt de consumentkoper onafhankelijk, eerlijk advies over zijn geplande aankoop. Althans, zo wordt de opzet gepresenteerd.

  23-06-2017
 • Uitspraak Hof brengt pre-pack zware slag toe

  Het Europese Hof van Justitie heeft op donderdag 22 juni 2017 uitspraak gedaan dat de uitzondering die geldt voor de overgang van werknemers van rechtswege bij overgang van onderneming in faillissement, niet geldt als deze verkoop voor faillissement is voorbereid door middel van een zogenaamde pre-pack. Gevolg van deze beslissing is dat de pre-pack niet langer gebruikt kan worden om een doorstart uit faillissement te realiseren waarbij het aantal werknemers wordt verminderd.

  23-06-2017
 • Wettelijk adviesrecht ondernemingsraad ook van toepassing bij doorstart na faillissement

  Op 2 juni jl. heeft de Hoge Raad een belangrijk arrest gewezen omtrent de vraag naar de reikwijdte van het adviesrecht van de ondernemingsraad ingeval van faillissement. In dit arrest heeft de Hoge Raad beslist dat het wettelijke adviesrecht van een ondernemingsraad onder omstandigheden ook geldt in faillissementssituaties. Met deze uitspraak zet de Hoge Raad de vorig jaar gegeven beschikking van de Ondernemingskamer opzij, waarin het adviesrecht van de ondernemingsraad in beginsel onverenigbaar werd geacht met de op liquidatie gerichte rol van de curator.

  13-06-2017