Nieuws

Altijd up-to-date

Van Doorne publiceert regelmatig artikelen en nieuwsbrieven om cliƫnten en relaties op de hoogte te houden van nieuwe ontwikkelingen en relevante discussies in de verschillende rechtsgebieden. Wilt u op de hoogte blijven? Meld u zich dan aan voor onze nieuwsbrief.

Sorteer overzicht


Gevonden 675

 • Hoogte billijke vergoeding is maatwerk, blijkt na uitspraak Hoge Raad

  Op 30 juni 2017 deed de Hoge Raad een baanbrekende uitspraak met betrekking tot de billijke vergoeding. Aanleiding voor het arrest vormde het ontslag van een werkneemster van kapsalon New Hairstyle te Nijkerk. Zij werkte reeds 25 jaar iedere maandagmiddag als kapster in de kapsalon, maar de stemming sloeg om toen in 2013 de nieuwe eigenaren aantraden. Nadat werkgever in januari 2015 zonder succes een ontslagaanvraag op bedrijfseconomische gronden voor werkneemster indiende, zegde werkgever naar aanleiding van een geschil omtrent de vakantiedagen van werkneemster de arbeidsovereenkomst zonder toestemming van het UWV of werkneemster op.

  11-08-2017
 • Zijn de verlaagde omzetdrempels in de zorg echt nodig?

  Het Ministerie van Economisch Zaken wil de verlaagde omzetdrempels in de zorg die gelden voor het melden van fusies, overnames en joint-ventures bij de ACM voor nog eens 5 jaar verlengen. Eind juli opende het Ministerie van Justitie een openbare consultatieronde over het concept besluit daarvoor. Van Doorne heeft haar visie op het voornemen ingediend.

  11-08-2017
 • Onderwijsinspectie vernieuwt toezichtkader

  Op 1 juli 2017 is de Wet 'doeltreffender regeling van het onderwijstoezicht' in werking getreden. Deze wet brengt een verandering teweeg in het onderwijstoezicht. Per 1 augustus 2017 is daarom ook een gewijzigd onderzoekskader van de Inspectie van het Onderwijs (de Inspectie) in gegaan. De wijzigingen hebben verschillende gevolgen voor de praktijk.

  10-08-2017
 • GGZ instelling hoeft ouders geen inzage te bieden in medisch dossier overleden dochter

  Op 19 juli 2017 heeft de rechtbank Limburg zich uitgelaten over de vraag of ouders inzage mogen krijgen in het medisch dossier van hun overleden dochter.

  31-07-2017
 • Verlaagde omzetdrempels voor zorgaanbieders blijven van kracht

  De omzetdrempels voor melding van concentraties in de zorg bij de ACM lijken ook de komende vijf jaar van kracht te blijven. Eerder deze week publiceerde het Ministerie van Economische Zaken de internetconsultatie voor een concept besluit dat dit zou moeten regelen.

  27-07-2017