Nieuws

Altijd up-to-date

Van Doorne publiceert regelmatig artikelen en nieuwsbrieven om cliënten en relaties op de hoogte te houden van nieuwe ontwikkelingen en relevante discussies in de verschillende rechtsgebieden. Wilt u op de hoogte blijven? Meld u zich dan aan voor onze nieuwsbrief.

Sorteer overzicht


Gevonden 643

 • Miljoenenboete voor Facebook vanwege onvolledige informatie bij overname Whatsapp

  Het belang van volledige transparantie bij de melding van een concentratie

  Vorige week heeft de Europese Commissie een boete opgelegd aan Facebook vanwege een onjuiste en onvolledige informatievoorziening in de melding van de overname van Whatsapp. De hoogte van de boete, 110 miljoen euro, zal voor Facebook overkomelijk zijn. Relevanter is echter de boodschap die de Commissie met dit boetebesluit uitzendt.

  23-05-2017
 • GGD moet afschrift medisch dossier afgeven met (gemaskeerde) e-mails en WhatsApp-berichten

  Op 12 april 2017 heeft de rechtbank Noord-Holland in een kort geding vonnis geoordeeld dat de GGD het medisch dossier moet overleggen aan betrokkene aan de hand waarvan dwangmaatregelen zijn aangevraagd. In het dossier voorkomende tot de persoon herleidbare gegevens van derden moeten daarbij worden gemaskeerd.

  23-05-2017
 • Het koppelbeding. Ontbinding van de onderhuur door een tekortkoming onder de samenwerkingsovereenkomst

  Een koppelbeding dat bepaalt dat een tekortkoming in de samenwerkingsovereenkomst ook een tekortkoming onder de huurovereenkomst oplevert, valt niet onder de werking van artikel 7:291 BW. Hiervoor is geen rechterlijke goedkeuring vereist.

  17-05-2017
 • De Ladder zonder sporten

  Per 1 juli 2017 wordt artikel 3.1.6. in het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) gewijzigd. Hiermee treedt een nieuwe “Ladder voor duurzame verstedelijking” in werking die beter werkzaam zou moeten zijn voor de vastgoedpraktijk. Of dat zo zal uitpakken valt nog te bezien.

  17-05-2017
 • Verkrijgende verjaring revisited

  Eerder dit jaar heeft de Hoge Raad uitspraak gedaan in een zaak waarin verkrijgende verjaring speelde. Met de uitspraak die in deze bijdrage centraal staat geeft de Hoge Raad een nieuwe impuls aan het vraagstuk van de verkrijgende verjaring: de persoon die door verkrijgende verjaring eigenaar is geworden van een perceel grond dient er rekening mee te houden dat de voormalige eigenaar het perceel grond terug kan vorderen op basis van onrechtmatige daad. Een uiterst interessante wending voor partijen die in de praktijk geregeld met landje pik te maken hebben.

  17-05-2017