Waarmee kunnen wij u helpen?

  Projectontwikkeling

  Het projectontwikkelingsteam van Van Doorne beschikt over veel bagage en zorgt met een breed multidisciplinair team van specialisten voor een gedegen ondersteuning van begin tot eind in de gehele ontwikkelingsfase.

  Veranderde wet- en regelgeving

  Locatie- en projectontwikkeling vraagt, met name ook door veranderende wet- en regelgeving van de sector, een adviseur die de markt en regelgeving goed kent. Daarnaast vraagt succesvolle projectontwikkeling om goede samenwerking tussen de verschillende partijen en het efficiënt kunnen anticiperen. Juridische scherpte, creativiteit en bekendheid met de markt en marktpartijen is hierbij essentieel.

  Marktkennis

  Onze specialisten kennen de markt en -partijen en zijn hierdoor in staat om de samenwerking tussen alle projectpartijen te optimaliseren. Dit wordt uiteraard gecombineerd met een brede en diepgaande kennis van de vastgoed- en bouwsector.

  Life cycle projectontwikkeling

  We begeleiden onze cliënten van start tot finish van het project. Daarbij adviseren wij op alle aspecten: van ruimtelijke ordening en milieuaspecten rondom de ontwikkeling en de bouw, de gronduitgiften, splitsing, het vestigen van de benodigde zakelijke rechten, de verkoop en levering en eventuele financiering van het project. Naast adviseren, begeleiden en contracteren zullen wij, indien de situatie er om vraagt, ook procederen. Zo kunt u voor elke fase in die life cycle van de projectontwikkeling een beroep op ons doen.

  Samenwerken?

  Ons streven is om een toegankelijke en uitgebalanceerde juridische advisering en begeleiding te combineren met een hoge kwaliteit van dienstverlening, omdat dit uiteindelijk het fundament vormt voor een duurzame en langdurige samenwerking tussen u en ons.

  Meer informatie

  Wilt u meer weten over wat wij voor u kunnen betekenen, neem dan graag contact op met Annerie Ploumen.