Waarmee kunnen wij u helpen?

  Competition Litigation

  Competition Litigation schadevergoedingsclaims resulteren meestal in zeer complexe procedures, waarin vaak meerdere partijen uit verschillende jurisdicties betrokken zijn en waarbij verschillende nationale rechtstelsels van toepassing zijn. Het Competition Litigation Team staat met succes haar cliënten bij in dergelijke procedures.

  Competition litigation claims

  In Nederland wordt het mededingingsrecht mede gehandhaafd door middel van civielrechtelijke schadevergoedingsclaims. Deze competition litigation claims zijn veelal gebaseerd op besluiten van nationale en/of Europese mededingingsautoriteiten. Naast de complexe procedures vinden tegelijkertijd in veel gevallen parallelle schikkingsonderhandelingen plaats. Met behulp van onze Competition Litigation Roadmap kunnen wij onze cliënten een gestructureerd overzicht bieden van de procedurele stappen en strategische beslissingen die eisers en gedaagden in de loop van de procedure zullen tegenkomen. Daarbij bieden wij vaak creatieve oplossingen voor alle problemen in en buiten rechte.

  Samenwerking van professionals

  Ons Competition Litigation Team is een samenwerking van professionals uit de procespraktijk en mededingingsspecialisten. In deze procedures werkt het Competition Litigation team vaak samen met economische experts uit ons grote internationale netwerk van leidende advocatenkantoren in Europa en wereldwijd.

  Meer informatie

  Heeft u vragen of wilt u meer informatie over onze aanpak bij dit thema? Dan kunt u contact opnemen met Sarah Beeston.