Waarmee kunnen wij u helpen?

  Duurzaamheid

  Duurzaamheidsinitiatieven worden vaak sterker door samenwerking of hebben zelfs een vorm van samenwerking nodig. Samenwerking kan echter ook tot mededingingsrechtelijke problemen leiden.

  De ACM heeft de afgelopen jaren laten zien dat zij openstaat voor duurzaamheids- of milieugerelateerde initiatieven. Zo heeft zij in 2016 al aangegeven dat ze geen actie zou ondernemen tegen breed ondersteunde initiatieven, tenzij er een klacht zou worden ingediend. Ook meer recent heeft de ACM een leidraad gepubliceerd die duidelijker maakt wat is toegestaan en wat het risico op een boete vermindert bij afspraken die in beginsel ontoelaatbaar zouden zijn.

  Ons team beschikt over ruime ervaring op het gebied van duurzaamheidsprojecten en wij staan onze cliënten bij in het onderzoeken en onderbouwen van hun (voorgenomen) samenwerkingen op het gebied van duurzaamheid. Verder volgen we de ontwikkelingen rondom het spanningsveld tussen gezamenlijke duurzame initiatieven en het mededingingsrecht al lange tijd op de voet en publiceren we regelmatig over dit onderwerp.

  Blijf up to date met onze nieuwsbrief

  Meer over