Waarmee kunnen wij u helpen?

  Evenement

  Ontbijtsessie: Hoe je juist iemand in arbitrage kunt betrekken indien de gesloten overeenkomst niet in arbitrage voorziet dinsdag 7 februari 2023

  Onder een arbitrageovereenkomst uitkomen kan relevant zijn i.v.m. (perceptie) van kosten, verweer tegen een aanspraak, beperken verhaalsmogelijkheden. Wel in arbitrage aanspreken kan nuttig zijn om reëel verhaal te kunnen nemen, zonder complexe oproepingsvereisten en met reële mogelijkheden tot tenuitvoerlegging van een vonnis. 

  Tijdens deze sesseie besteden Bas en Rogier aandacht aan de mogelijkheden om van een arbitraal beding af te komen. En, hoe kun je in arbitrage procederen als je het onverhoopt niet of niet goed hebt afgesproken?

  Datum
  Dinsdag 7 februari 2023 van 08.00 - 09.00 uur

  Locatie
  U kunt de ontbijtsessie fysiek deelnemen of online volgen via Teams. 

  Sector/ Praktijkgroep
  Arbitrage procespraktijk

  Doelgroep
  Inhouse counsel: juristen 

   Praktische informatie ontbijtsessies

  1. Deze ontbijtsessies dienen als korte, opfrissessies voor onder andere bedrijfsjuristen, legal counsels en compliance officers.
  2. PO-punten: voor het bijwonen van de ontbijtsessies worden juridische PO-punten toegekend. Online deelnemers zullen hiervoor een korte toets moeten afleggen. 
  3. Disclaimer aanmelding: om u als deelnemer zo goed mogelijk te kunnen informeren tijdens de ontbijtsessie houden wij bepaalde richtlijnen aan voor de doelgroep.  Mocht u niet voldoende aansluiting hebben bij de doelgroep van het evenement, kunnen wij u vragen niet deel te nemen hieraan. Dit om te voorkomen dat verwachtingen van het webinar niet op elkaar aansluiten.