Waarmee kunnen wij u helpen?

  Thema

  Waterstof

  Waterstof speelt een belangrijke rol in de verduurzaming van de gebouwde omgeving, de mobiliteitssector en de Nederlandse industrie. Bij het succesvol  uitvoeren van een waterstofproject komt veel kijken. Belangrijke onderwerpen zijn de (mogelijkheden tot) samenwerking tussen publieke en private partijen, een goede afstemming met de toezichthoudende instanties, het opzetten van de benodigde structuren en de inrichting van de samenwerking tussen de projectpartijen, energievraagstukken, contracten en de aanleg van de waterstof infrastructuur. 

  Het Waterstof team van Van Doorne begrijpt deze complexiteit, de onderlinge samenhang  én de uitdagingen waarmee u te maken krijgt. U kunt erop vertrouwen dat ons team u bijstaat in alle juridische vraagstukken. Onze multidisciplinaire expertise bestrijkt alle aspecten van de waterstofketen: van (samenwerking bij) de aanleg van waterstofnetten, opslag, productie, transport en afname tot het eindgebruik. 

  Wet- en regelgeving waterstof

  Op dit moment is de waterstofmarkt niet gereguleerd. Onze verwachting is dat er op termijn een sectorale 'waterstofwet' komt, waarin bijvoorbeeld regels worden gesteld voor opslag, productie, transport en voor de afname van waterstof. Ook verwachten wij dat waterstofregelgeving zal zien op onderwerpen zoals netwerkbeheer, toegang (voor derden) en netwerktarieven. Van Doorne heeft een mini college opgenomen waarin wij meer uitgebreid ingaan op de juridische aspecten van waterstof.

  Samenwerking publiek en privaat

  In de eerste fase van het project worden bijvoorbeeld joint venture-overeenkomsten  gemaakt en concessies  verleend. Aandachtspunten hierbij zijn regulatoire beperkingen, aanbestedingskwesties, ruimtelijke ordening, engineering- en bouwregelingen, staatssteun, governance en financiële kwesties. In de volgende fase  worden afspraken  gemaakt over bronexploitatie, netbeheer, levering, opslag en afname. Ook fiscale vraagstukken kunnen een rol spelen

  Waterstof en complexe infrastructuurprojecten

  Ons multidisciplinaire team kent de industrie en weet precies welke wet- en regelgeving van toepassing is. We bieden een pragmatische, nuchtere en full-service aanpak bij innovatieve en complexe waterstof- en (de daarbij behorende) infrastructuurprojecten. Wij hebben jarenlange ervaring en een bewezen track record op het gebied van energiewet- en regelgeving, energiecontracten, de ontwikkeling van projecten voor hernieuwbare energie, in de afvang en -opslag van CO2 en de aanleg van leidingen. Wij hebben de kennis om uw waterstofproject tot een succes te maken. 

  Podcast: Fusies en Overnames

  Léone is 5 november te gast geweest in de podcast van Deal Talk, de podcast op het gebied van fusies en overnames. In deze aflevering bespreekt zij samen met Hanne van 't Klooster de laatste ontwikkelingen op het gebied van energierecht, waterstof en impact investments. Luister de volledige podcast hieronder terug.

  Contact

  Voor meer informatie over hoe wij u van dienst kunnen zijn, kunt u contact opnemen met Léone Klapwijk, Hugo Reumkens, Rogier Schellaars of een andere expert uit ons team

  Meer over