Waarmee kunnen wij u helpen?

  Korten

  Slechts de contouren van de premieregeling met uitgebreide risicodeling zijn op dit moment bekend. Voor pensioenfondsen – naar wij aannemen: die (overwegen) over (te) gaan op deze regeling – komt er de mogelijkheid nu pensioenkortingen te voorkomen (of ten minste te beperken).

  Omdat zij straks geen buffers meer hoeven aan te houden, hoeven zij slechts over te gaan tot kortingen wanneer hun dekkingsgraad onder de 100% ligt, met een harde ondergrens van 90%. Om rust te brengen in het stelsel is het idee dit al mogelijk te maken per eind 2019. Het betekent onder andere dat ruim twee miljoen werknemers en ex-werknemers in de bedrijfstakken Metaal en Techniek en Metalektro eind dit jaar mogelijk een korting kunnen ontlopen of dat in elk geval sprake zal zijn van een beperktere korting. [1] Ook de kortingen die mogelijk eind 2020 aan de orde zouden zijn, lijken hiermee van de baan althans beperkt in omvang.

  Op 19 november 2019 heeft de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aangekondigd gebruik te maken van zijn bevoegdheid onder artikel 142 Pensioenwet ontheffingen te gaan verlenen om kortingen te voorkomen. Concreet betekent het dat de termijnen worden verlengd waarbinnen pensioenfondsen dienen te voldoen aan de VEV- en MVEV-vereisten. Het voorstel is de vrijstellingsregeling zo op te stellen dat alleen fondsen met een actuele dekkingsgraad van minimaal 90% of fondsen die een onvoorwaardelijke korting doorvoeren tot zij een dekkingsgraad hebben van 90%, van deze verlenging gebruik kunnen maken. Het idee is vrijstelling te verlenen van het zesde meetmoment voor het MVEV-vereiste tot 31 december 2020. Concreet betekent het dat fondsen van wie het zesde meetmoment op 31 december 2019 ligt en die een dekkingsgraad onder 104,3% hebben, in 2020 geen korting op grond van het MVEV-vereiste hoeven door te voeren.

  [1] Eind april 2019 bedroeg de beleidsdekkingsgraad van Stichting Pensioenfonds Metaal en Techniek 101,6 (actueel: 100,7%). Eind april 2019 bedroeg de beleidsdekkingsgraad van Stichting Pensioenfonds van de Metalektro 100,5% (actueel: 100,3%).

  Meer over