Waarmee kunnen wij u helpen?

  Thema

  Nieuw Pensioenstelsel

  Het Nederlands pensioenstelsel wijzigt. Na inwerkingtreding van de Pensioenwet in 2007 wordt sinds 2010 gewerkt aan grote herziening van het stelsel. In 2019 zijn werkgevers en werknemersorganisaties gekomen tot een pensioenakkoord. Dat pensioenakkoord wordt de komende jaren uitgewerkt en omgezet in wetgeving. Op deze pagina leest hoe. De juridische aspecten van het nieuwe pensioenstelsel staan centraal. Het Van Doorne Pensioenteam houdt u op de hoogte.

  Pensioenakkoord 2019

  Op 5 juni 2019. presenteerden werkgeversverenigingen, vakbonden en het kabinet het (langverwachte) akkoord over de vernieuwing van het pensioenstelsel, zoals dat is vastgelegd in het SER-advies 'Naar een nieuw pensioenstelsel'. Kortom: het Pensioenakkoord. Tegelijkertijd verstuurde de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid deze brief aan de Tweede Kamer over het gesloten Pensioenakkoord.

  Wat zijn de belangrijkste thema's in het pensioenakkoord?

  1. AOW-leeftijd stijgt minder snel
  2. Afschaffing doorsneepremie, introductie leeftijdsonafhankelijke premie en compensatie
  3. Introductie nieuw pensioencontract: premieregeling met uitgebreide risicodeling
  4. Vermijden pensioenkortingen en transitie
  5. Verbeterde premieregeling ook toegankelijk voor bedrijfstakpensioenfondsen
  6. Leeftijdsonafhankelijke premie: gevolgen andere contracten?
  7. Omzetting van oude rechten in nieuwe rechten (invaren / waardeoverdracht)
  8. Keuzevrijheid
  9. Fiscale behandeling
  10. Verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor ZZP-ers
  11. Zware-beroepenregeling? (RVU-regeling tijdelijk versoepeld)


  Wetswijzigingen en stuurgroep

  Sociale partners en het kabinet zullen een stuurgroep formeren die vanaf de tweede helft 2019 en de jaren daarna de afspraken uit het Pensioenakkoord 2019 zal uitwerken. De ambitie van het kabinet is per 1 januari 2022 alle wetswijzigingen doorgevoerd te hebben.

  Q&A’s en Factsheets over het nieuwe pensioenstelsel

  Nieuw contract
  Transitie en compensatie
  Korten
  AOW en RVU

  Wetteksten, brondocumenten en downloads

  De vindplaatsen van de relevante wetgeving en brondocumenten vindt u hier. U kunt ze vanaf daar downloaden.

  Meer over