Waarmee kunnen wij u helpen?

    FinTech

    De toepassingsmogelijkheden van blockchain technologie zijn nagenoeg onbegrensd. De technologische innovatie die dit meebrengt levert een exponentiële groei aan nieuwe financieel gedreven producten en diensten op. De opkomst van deze vorm van "FinTech" zal in de nabije toekomst grote impact uitoefenen op wettelijk gereguleerde diensten zoals betaaldiensten, elektronisch geld, consumentenkrediet (peer-to-peer lending), maar ook op de verzekeringssector. Het feit dat blockchain onder grote belangstelling staat van investeerders, startups, gereguleerde partijen en toezichthouders spreekt boekdelen.

    De opkomst van blockchain in de FinTech-sector roept vele vragen op. De praktijk wijst uit dat het vaak niet duidelijk is hoe een bepaalde FinTech-onderneming en/of haar product(en) in het licht van (financiële) toezichtwetgeving moet worden gekwalificeerd. De toepassing van blockchain technologie maakt dit alleen maar lastiger.

    Op het gebied van juridische advisering over een concrete toepassing van blockchain technologie, de Bitcoin, is Van Doorne al geruime tijd een pionier en vervullen wij een voortrekkersrol.