Waarmee kunnen wij u helpen?

  Webinar

  Webinars terugkijken

 • NL
 • Van Doorne organiseert regelmatig webinars over actuele en/of relevante onderwerpen. Op deze pagina kunt u alle webinars terugkijken.

  The FinTech industry faces many challenges, whether it is the war on talent, regulatory constraints or funding uncertainties. Leaving aside the corona crisis that brings new challenges and opportunities: think of the digitization of transactions, which has accelerated enormously due to the marginalization of cash money. The ideal mixture of circumstances to enable a next wave of FinTech success stories?

  Samen met APPM organiseerde Van Doorne een webinar over de effecten van de coronacrisis op gebiedsontwikkeling.

  Over de juridische impact van het pensioenakkoord voor u als werkgever. Uiteraard komen de gevolgen voor uw werknemers ook aan bod.

  Collectief ontslag, melding/rol van de vakbonden, sociaal plan en hoe verder na een reorganisatie?

  Combinatie met de NOW, communicatie met stakeholders en het medezeggenschapstraject 

  Over de juridische impact van het pensioenakkoord voor pensioenuitvoerders, in het bijzonder pensioenfondsen en verzekeraars.

  In toenemende mate wordt gebruik gemaakt van innovatieve alternatieve financieringsvormen. Dergelijke financiering die door niet-bancaire partijen wordt verstrekt, kan bijdragen aan lagere kosten, efficiëntie en flexibiliteit. Voor investeerders biedt alternatieve financiering bovendien een aantrekkelijke optie voor het behalen van rendement op vermogen. Advocaat en expert Jelmer Baukema neemt u tijdens dit webinar mee in de wereld van alternatieve financieringen, zodat u na afloop op de hoogte bent van de actuele trends en ontwikkelingen op het gebied van deze financieringsmogelijkheden en welke (juridische) aandachtspunten daarbij gelden. 

  Dutch courts face intense workloads: due to structural issues and due to COVID. Arbitration may progress cases that are, currently, stalled. Arbitration offers flexibility and can be used to fast-track the resolution of disputes. During this 60-minute webinar, we guide you through key issues that arise when a case moves from litigation to arbitration. To this, we connect an overview of various options, including electronic hearings, witness examinations and potential interim measures. 

  Het onderwijs is weer aan het opstarten – over de hele linie. Van opvang tot stages, van examens tot colleges, er wordt naar een nieuw normaal gewerkt. We hebben de afgelopen weken en maanden intensief contact gehad met cliënten in de hele sector. En we merken dat de aandacht langzaam maar zeker weer verplaatst naar de lange termijn en strategische keuzes. 

  Tijdens onze opleiding hebben we geleerd om mooie zinnen te maken. Zorgvuldig opgebouwde constructies. Een volledige dekking van alle alternatieven door ze één voor één te benoemen. Een zuiver gebruik van juridische begrippen. Maar als niet-juristen het moeten lezen begrijpen ze het niet. En andere juristen neuzelen eindeloos over de formulering. Onderhandelingen kosten nodeloos veel tijd en zijn frustrerend. Het kan ook anders. Tijdens deze sessie bespreekt Bart van Reeken hoe. Hij geeft richtlijnen, praktische tips en voorbeelden. Het is even wennen, maar leidt tot minder frustratie en bespaart tijd en kosten.

  De Covid-19-uitbraak en de crisis als gevolg daarvan heeft een grote impact op de economie en bedrijven. Ondernemingen zien zich geconfronteerd met uitzonderlijke situaties, die mogelijk ook de continuïteit van de onderneming bedreigen. Joost Volkers en Sjoerd Kamerbeek gaan in op vragen als: Hoe ga ik om met mijn crediteuren en debiteuren? Hoe houd ik rekening met de belangen van mijn stakeholders? Wat zijn de (on)mogelijkheden van noodzaakfinanciering? In hoeverre loop ik als bestuurder een risico van persoonlijke aansprakelijkheid?

  Madelon de Blok en Mark Moolhuizen gaan in op vragen als: In hoeverre dienen, gelet op de coronacrisis, contractuele verplichtingen uit een overeenkomst te worden nagekomen?, Heeft een beroep op overmacht en/of onvoorziene omstandigheden onder de huidige omstandigheden kans van slagen? Heeft een aannemer recht op bijbetaling en/of termijnverlenging? en Wat zijn de gevolgen voor de rechten en (betalings)verplichtingen van een huurder onder de huurovereenkomst? Bekijk het webinar hier terug.

  Wat betekenen de maatregelen voor de relatie tussen onderwijsaanbieder en onderwijsafnemer? Jochem Streefkerk bespreekt de belangrijkste punten uit het beleid en de praktische vragen die onderwijsorganisaties in de komende maanden te wachten staan. Bekijk hier het webinar terug.

  Op grond van de NOW kunnen werkgevers een aanvraag indienen voor een tegemoetkoming in de loonkosten. Dat is in de vorm van een voorschot door het UWV. De NOW vervangt de ingetrokken werktijdverkortingsregeling. Marjolijn Lips en Cara Pronk bespreken de NOW en beantwoorden vragen. Kijk het webinar hier terug.

  Meer over