Waarmee kunnen wij u helpen?

  Nieuws

  Van Doorne procesrechtspecialisten schrijven kroniek burgerlijk procesrecht

 • NL
 • Op donderdag 2 maart a.s. verschijnt de Kroniek Burgerlijk Procesrecht in het e-magazine van het Advocatenblad (zie ook hieronder). Het papieren magazine volgt in de tweede week van maart. 

  Sinds 2007 wordt de kroniek door Van Doorne verzorgd. Dit jaar is deze geschreven door Robert Hendrikse, Anouk Schoenmakers, Judith van der Linden, Lara van Hellenberg Hubar en Bas van Zelst.

  De Kroniek bevat een selectie van in 2022 gepubliceerde uitspraken en relevante ontwikkelingen in dat jaar. De auteurs beogen advocaten in Nederland een overzicht te geven van de ‘highlights’ op het gebied van het burgerlijk procesrecht in die periode.

  Download PDF

  Robert Hendrikse

  Senior Professional Support Lawyer / Advocaat

  Robert is een ervaren specialist op het gebied van burgerlijk procesrecht en levert een substantiële bijdrage aan het kennismanagement binnen kantoor.

  Anouk Schoenmakers

  Advocaat

  Anouk is verbonden aan het team Proces- en Verzekeringsrecht en houdt zich bezig met diverse vraagstukken op het gebied van het proces- en verzekeringsrecht in brede zin.

  Judith van der Linden

  Advocaat

  Judith is verbonden aan het team arbitrage. Zij procedeert en adviseert met name over post-overname en joint-venture geschillen.

  Lara van Hellenberg Hubar

  Advocaat

  Lara is verbonden aan het team Proces- en Verzekeringsrecht en houdt zich bezig met diverse vraagstukken op het gebied van het proces- en verzekeringsrecht in brede zin. Lara werkte hiervoor op de sectie vastgoed & bouw en heeft een bijzondere interesse in en ervaring met bouwrechtelijk arbitragewerk.

  Bas van Zelst

  Partner, Advocaat

  Bas van Zelst richt zich exclusief op het voeren van en adviseren over nationale en internationale commerciële arbitrage en daarmee verbandhoudende procedures voor de overheidsrechter. Hij heeft bijzondere expertise in het adviseren over en het voeren van procedures over distributie overeenkomsten en een bijzondere interesse in (grensoverschrijdende) beslag- en tenuitvoerleggingsprocedures. Bas was in het verleden betrokken bij (advisering over) arbitrage procedures onder de ICC, NAI, LCIA, UNCITRAL en DIS arbitrageregels. Naast partner in de arbitragepraktijk van Van Doorne, is Bas hoogleraar Dispute Resolution & Arbitration aan Maastricht University. Zijn onderzoek richt zich op grensoverschrijdende geschiloplossing, arbitrage in het bijzonder.