Waarmee kunnen wij u helpen?

  Download

  Van Doorne procesrechtspecialisten schrijven Kroniek Burgerlijk Procesrecht

 • NL
 • Op maandag 15 maart 2021 verschijnt de hardcopy versie van de Kroniek Burgerlijk Procesrecht in het Advocatenblad.

  Sinds 2007 wordt de kroniek door Van Doorne verzorgd. Dit jaar is deze geschreven door Robert Hendrikse, Floris-Jan Werners, Justin Interfurth en Bas van Zelst.

  De kroniek bevat een selectie van uitspraken en ontwikkelingen vanaf half december 2019 tot eind december 2020 en beoogt advocaten in Nederland in een notendop een overzicht te geven van de “highlights” in de ontwikkelingen op het gebied van het burgerlijk procesrecht in die periode. 

  Download PDF 

  kroniek BPR 2020 (Advocatenblad maart 2021).pdf

  Robert Hendrikse

  Senior Professional Support Lawyer / Advocaat

  Robert is een ervaren specialist op het gebied van burgerlijk procesrecht en levert een substantiële bijdrage aan het kennismanagement binnen kantoor.

  Floris-Jan Werners

  Advocaat

  Floris-Jan maakt deel uit van de praktijkgroep Geschilbeslechting. Hij houdt zich bezig met het proces- en aansprakelijkheidsrecht, met de voornaamste focus op (verdedigend) beroepsaansprakelijkheid, bestuurdersaansprakelijkheid en geschillen over commerciële contracten.

  Justin Interfurth

  Advocaat

  Justin is verbonden aan de praktijkgroep Geschilbeslechting. Hij houdt zich bezig met het proces- en aansprakelijkheidsrecht, met de voornaamste focus op (internationale) geschillen en procedures op het gebied van financial, corporate en/of commercial litigation. In dat kader houdt hij zich bezig met een scala aan civiele aansprakelijkheidskwesties en heeft onder meer bijzondere affiniteit met het beslag- en executierecht en met de exhibitieplicht (recht op inzage bewijsstukken). 

  Bas van Zelst

  Partner, Advocaat

  Bas van Zelst richt zich exclusief op het voeren van en adviseren over nationale en internationale commerciële arbitrage en daarmee verbandhoudende procedures voor de overheidsrechter. Hij heeft bijzondere expertise in het adviseren over en het voeren van procedures over distributie overeenkomsten en een bijzondere interesse in (grensoverschrijdende) beslag- en tenuitvoerleggingsprocedures. Bas was in het verleden betrokken bij (advisering over) arbitrage procedures onder de ICC, NAI, LCIA, UNCITRAL en DIS arbitrageregels. Naast partner in de arbitragepraktijk van Van Doorne, is Bas hoogleraar Dispute Resolution & Arbitration aan Maastricht University. Zijn onderzoek richt zich op grensoverschrijdende geschiloplossing, arbitrage in het bijzonder.