Waarmee kunnen wij u helpen?

  Nieuws

  Van Doorne procesrechtspecialisten schrijven kroniek burgerlijk procesrecht 2021

 • NL
 • Op donderdag 3 maart 2022 wordt de digitale versie van de Kroniek Burgerlijk Procesrecht op de site van uitgeverij Boom gepubliceerd (de hardcopy versie volgt in de tweede week van maart).

  Sinds 2007 wordt de kroniek door Van Doorne verzorgd. Dit jaar is deze geschreven door Robert Hendrikse, Floris-Jan Werners, Judith van der Linden, Anouk Schoenmakers en Bas van Zelst.

  De kroniek bevat een selectie van uitspraken en ontwikkelingen in 2021 en beoogt advocaten in Nederland in een notendop een overzicht te geven van de “highlights” in de ontwikkelingen op het gebied van het burgerlijk procesrecht in dat jaar.

  Download hier de PDF 

  Robert Hendrikse

  Senior Professional Support Lawyer / Advocaat

  Robert is een ervaren specialist op het gebied van burgerlijk procesrecht en levert een substantiële bijdrage aan het kennismanagement binnen kantoor.

  Floris-Jan Werners

  Advocaat

  Floris-Jan maakt deel uit van de praktijkgroep Geschilbeslechting. Hij houdt zich bezig met het proces- en aansprakelijkheidsrecht, met de voornaamste focus op (verdedigend) beroepsaansprakelijkheid, bestuurdersaansprakelijkheid en geschillen over commerciële contracten.

  Judith van der Linden

  Advocaat

  Judith is verbonden aan het team arbitrage. Zij procedeert en adviseert met name over post-overname en joint-venture geschillen.

  Anouk Schoenmakers

  Advocaat

  Anouk is verbonden aan het team Proces- en Verzekeringsrecht en houdt zich bezig met diverse vraagstukken op het gebied van het proces- en verzekeringsrecht in brede zin.

  Bas van Zelst

  Partner, Advocaat

  Bas van Zelst richt zich exclusief op het voeren van en adviseren over nationale en internationale commerciële arbitrage en daarmee verbandhoudende procedures voor de overheidsrechter. Hij heeft bijzondere expertise in het adviseren over en het voeren van procedures over distributie overeenkomsten en een bijzondere interesse in (grensoverschrijdende) beslag- en tenuitvoerleggingsprocedures. Bas was in het verleden betrokken bij (advisering over) arbitrage procedures onder de ICC, NAI, LCIA, UNCITRAL en DIS arbitrageregels. Naast partner in de arbitragepraktijk van Van Doorne, is Bas hoogleraar Dispute Resolution & Arbitration aan Maastricht University. Zijn onderzoek richt zich op grensoverschrijdende geschiloplossing, arbitrage in het bijzonder.