Waarmee kunnen wij u helpen?

  Artikel

  Openbaarheid en transparantie: wat wel en niet?

  Niet alle zorginstellingen vallen onder de Wet openbaarheid van bestuur, maar voor alle zorginstellingen is transparantie vanuit hun maatschappelijke positie een belangrijk thema.

  In onderstaande infographic is een aantal situaties opgenomen waarin zorginstellingen met openbaarheid en transparantie te maken kunnen krijgen. Te zien is welke stappen bij die situaties horen.

  Infographic Wet Openbaarheid van Bestuur in de zorg

  Op dit moment ligt de opvolger van de Wob, de Wet open overheid, bij de Eerste Kamer. In een recente analyse van de impact van de Woo is echter stevige kritiek geuit op de uitvoerbaarheid van de Woo. Het is dus niet ondenkbaar dat het nog wel even duurt voordat de Woo van kracht wordt.