Waarmee kunnen wij u helpen?

    Artikel

    Nieuwe tegenstrijdigbelangregeling strijdig met paritair bestuursmodel?

  • NL
  • Graag maken wij u attent op het artikel van Arnout Stroeve en Desiree van der Veer in het Tijdschrift voor Pensioenvraagstukken. Het Wetsvoorstel bestuur en toezicht rechtspersonen introduceert een wettelijke tegenstrijdigbelangregeling voor stichtingen. De wettelijke regeling houdt geen rekening met het paritaire bestuursmodel bij pensioenfondsen, waarbij bestuurders vaak zelf (gewezen) deelnemer, pensioengerechtigde of vertegenwoordiger van de werkgever zijn. In het artikel wordt de vraag beantwoord of de introductie van deze nieuwe tegenstrijdigbelangregeling strijdig is met het paritaire bestuursmodel.