Waarmee kunnen wij u helpen?

  Artikel

  Mark-up Pensioenwet 2017 – inclusief Verzamelwet pensioenen 2017

 • NL
 • De Nederlandse pensioenwetgeving is volop in beweging. Daarom heeft het Pensioenteam van Van Doorne weer een mark-up van de Pensioenwet samengesteld.

  In de Van Doorne mark-up Pensioenwet 2017 zijn verwerkt:

  • het wetsvoorstel Verzamelwet pensioenen 2017;
  • het concept wetsvoorstel Wet waardeoverdracht klein pensioen;
  • het wetsvoorstel Wet aanpassing disconteringsvoet;
  • de wet tot wijziging van de Wet op het notarisambt in verband met de herziening van pensioenfondsen voor het notariaat;
  • de Invoeringswet vereenvoudiging en digitalisering procesrecht;
  • het wetsvoorstel Wet bestuur en toezicht rechtspersonen; en
  • het wetsvoorstel Wet open overheid.

  Met kleuren en cursiveringen is aangegeven door welke wet, welk wetsvoorstel en welk concept wetsvoorstel op termijn een wijziging wordt aangebracht in de op 1 januari 2017 geldende Pensioenwet. Zo zijn direct en snel de laatste en belangrijkste ontwikkelingen in de pensioenwetgeving inzichtelijk.

  Mark-up Pensioenwet 2017 downloaden? Klik hier

  Mark-up Pensioenwet 2017 inkijken? Klik hier