Waarmee kunnen wij u helpen?

  Artikel

  Fusie Bpf’en met tijdelijk afgescheiden vermogens: fusie in slow motion?

 • NL
 • In een brief van 22 december 2016 stelt het kabinet voor om verplichtgestelde bedrijfstakpensioenfondsen de mogelijkheid te bieden van een fusie met tijdelijk afgescheiden vermogens.

  Op die manier zou ook voor hen schaalvergroting makkelijker worden. Ze hebben immers geen toegang tot bijvoorbeeld het algemeen pensioenfonds (APF). De rechtsfiguur van fusie met een rechtspersoon met afgescheiden vermogens is echter (nog) niet geregeld in het Burgerlijk Wetboek of andere wetgeving. Maar wanneer het tot een wettelijke regeling komt, vergt die wel een zorgvuldige uitwerking. Wij bespreken hier de voorlopige ideeën van het kabinet over een dergelijke uitwerking en een selectie van de vele vragen die het voorstel oproept.

  Bron: PensioenMagazine februari 2017

  Meer over