Waarmee kunnen wij u helpen?

    Artikel

    Dissenting opinions in arbitrage

    Dit artikel gaat over dissenting opinions in arbitrage. Het bestaat uit drie delen. In het eerste komen aan de orde de oorsprong van en redenen voor de - van oorsprong Angelsaksische - figuur van de dissenting opinion. Deel twee omvat een rechtsvergelijkende beschouwing van dissenting opinions in de specifieke context van arbitrage. Aan de hand daarvan zal in deel drie een aantal richtsnoeren worden geformuleerd voor het wijzen van een dissenting opinion naar Nederlands arbitragerecht.