Waarmee kunnen wij u helpen?

    Artikel

    De Letter of Representation: over 'managementgaranties bij private equity-transacties'

  • NL
  • Deze bijdrage in het Tijdschrift voor de Ondernemingsrechtpraktijk (nummer 4, juni 2017 / SDU) gaat over managementgaranties bij verkooptransacties door private equity-investeerders, ook wel sponsors genoemd. Meestal worden deze gegevens in de vorm van een letter of representation ('LOR'). Er zijn echter ook de nodige andere verschijningsvormen, zoals de letter of comfort of management warranties. Hoe de naamgeving ook mag zijn, deze doet er niet echt toe. Het gaat immers om de inhoud en het daarmee beoogde rechtsgevolg.