Waarmee kunnen wij u helpen?

    Artikel

    Datalek bij pensioenfondsen AP vereenvoudigt melding datalekken bij bulkpost

  • NL
  • Sinds de meldplicht datalekken vorig jaar is ingevoerd, heeft de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) geconstateerd dat veel meldingen zijn gedaan van verloren postzendingen met daarin persoonsgegevens, zoals iemands BSN. Recentelijk is de AP met een proef gestart om onder meer pensioenfondsen de mogelijkheid te bieden om dat type datalekken in één keer als bulk te melden. Dit valt toe te juichen.

    Toch roept de aankondiging van de AP ook vragen op. Hoe kan aan alle voorwaarden voor de bulkmelding worden voldaan, en welke criteria gaat de AP hanteren om te weten of de proef succesvol blijkt te zijn? Een vraag van andere aard is wanneer pensioenfondsen een datalek als incident moeten melden bij De Nederlandsche Bank (DNB). Lastige materie, maar wij helpen u graag met het opstellen van een Beleid Datalekken.