Waarmee kunnen wij u helpen?

    Artikel

    Bestuurdersaansprakelijkheid - een illustratie aan de hand van recente uitspraken

    Bestuurdersaansprakelijkheid blijft een onderwerp dat veel aandacht krijgt. Waar de vraag of een bestuurder persoonlijk aansprakelijk is bepaald wordt door alle omstandigheden van het geval, kent de jurisprudentie een sterk casuïstisch karakter.

    In dit artikel wordt aan de hand van een aantal recente civielrechtelijke uitspraken een illustratie gegeven van een aantal thema's binnen het leerstuk bestuurdersaansprakelijkheid.

    Bron: Tijdschrift voor Arbeid & Onderneming, februari 2016