Waarmee kunnen wij u helpen?

  Nieuws

  Wetsvoorstel implementatie UBO-register ter consultatie

 • NL EN
 • Op 31 maart jl. is het conceptwetsvoorstel voor implementatie van het UBO-register ter consultatie openbaar gemaakt. Hoofdregel van het concept wetsvoorstel is dat rechtspersonen met een statutaire zetel in Nederland en ondernemingen die in Nederland zijn gevestigd met de invoering van dit wetsvoorstel verplicht zijn om informatie over de uiteindelijk belanghebbenden (ultimate beneficial owners, "UBO's") te registeren in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel.

  Het wetsvoorstel definieert een UBO als de natuurlijke persoon die de uiteindelijke eigenaar is van of zeggenschap heeft over een onderneming of rechtspersoon. Bij algemene maatregel van bestuur  zal deze definitie per type onderneming en per type rechtspersoon worden geconcretiseerd.

  De te registeren informatie over de UBO betreft de naam, geboortemaand en -jaar, nationaliteit, woonstaat en aard en omvang van het door de UBO gehouden economische belang. Deze informatie zal publiekelijk toegankelijk zijn.

  Daarnaast dient aanvullende informatie over de UBO geregistreerd te worden die alleen toegankelijk zal zijn voor specifieke aangewezen autoriteiten. Dit betreft de geboortedag, -plaats en -land, adres en BSN of buitenlands fiscaal identificatienummer en afschriften waaruit de identiteit van de UBO blijkt, waarmee wordt onderbouwd waarom een persoon de status van UBO heeft en waarmee de aard en omvang van dat belang wordt aangetoond.

  Het wetsvoorstel geeft invulling aan de verplichting uit EU richtlijn (2015/849) om een centraal register met informatie over UBO's te houden. Op grond van deze EU-richtlijn dient het wetsvoorstel uiterlijk 26 juni 2017 te zijn geïmplementeerd. Betwijfeld wordt of deze datum door de wetgever wordt gehaald.

  Klik hier voor ons artikel waarin wij het wetsvoorstel en de mogelijke daaruit voortvloeiende verplichtingen voor u in meer detail bespreken.