Waarmee kunnen wij u helpen?

  Nieuws

  Verkorting publicatietermijn jaarrekening: bestuurders opgelet!

 • NL EN
 • Op 1 november 2015 is de Uitvoeringswet richtlijn jaarrekening in werking getreden. Eén van de gevolgen daarvan is dat de uiterste termijn voor publicatie van de jaarrekening wordt verkort van dertien naar twaalf maanden. Die verkorting is niet in de laatste plaats relevant voor de bestuurdersaansprakelijkheidspraktijk.

  Artikel 2:394 lid 3 BW bepaalde tot 1 november 2015 dat de jaarrekening uiterlijk dertien maanden na afloop van het boekjaar openbaar gemaakt moest worden door deponering bij het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. In de praktijk betekende dit bijvoorbeeld voor naamloze en besloten vennootschappen wier boekjaar liep van 1 januari 2013 tot en met 31 december 2013, dat zij hun jaarrekening over 2013 uiterlijk 31 januari 2015 bij het Handelsregister gedeponeerd moesten hebben. Wanneer de jaarrekening ná die datum, bijvoorbeeld pas op 1 april 2015, gedeponeerd is, lopen de bestuurders van de betreffende vennootschap het risico van aansprakelijkheid voor het boedeltekort in het geval dat de vennootschap binnen drie jaren na 31 januari 2015 failliet gaat. Schending van deze publicatieverplichting levert op grond van art. 2:138/248 lid 2 BW immers de kwalificatie van kennelijk onbehoorlijk bestuur op en dat kennelijk onbehoorlijk bestuur wordt bovendien, behoudens tegenbewijs, vermoed een belangrijke oorzaak van het faillissement te zijn.

  Als gevolg van de wetswijziging geldt voor boekjaren die op of na 1 januari 2016 aanvangen dat de jaarrekening niet binnen dertien, maar al binnen twaalf maanden na het einde van het boekjaar gedeponeerd zal moeten zijn. Voor naamloze en besloten vennootschappen wier boekjaar loopt van 1 januari 2016 tot en met 31 december 2016, betekent dit dat zij hun jaarrekening over 2016 uiterlijk 31 december 2017 bij het Handelsregister gedeponeerd zullen moeten hebben.

  Het is voor bestuurders kortom van belang dat zij ter beperking van het risico van persoonlijke aansprakelijkheid met ingang van 2017 de deadline voor deponering van de jaarrekening niet langer op dertien maanden maar op twaalf maanden na afloop van het boekjaar stellen.

  Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Annemieke Hendrikse.