Waarmee kunnen wij u helpen?

  Nieuws

  Van Doorne reageert op voorgenomen wijzigingen stichtings- en verenigingsrecht

 • NL
 • Van Doorne heeft onlangs een reactie ingediend op het voorstel Wet bestuur en toezicht rechtspersonen. Dit voorgenomen wetsvoorstel introduceert een algemeen wettelijke regeling voor raden van toezicht bij stichtingen en verenigingen, beschrijft de taak van intern toezichthouders, bevat een regeling voor de omgang met persoonlijk tegenstrijdige belangen, verruimt op het oog de mogelijkheid intern toezichthouders aansprakelijk te stellen en biedt de rechtbank de bevoegdheid toezichthouders van stichtingen te ontslaan op verzoek van belanghebbenden.

  Het aantal handhavingsinstrumenten van de overheid in de sectoren onderwijs, volkshuisvesting en zorg is de afgelopen jaren sterk toegenomen. Deze samenloop leidt tot vragen over de rechtszekerheid en de legitimiteit van het gebruik van bevoegdheden door de overheid. Om dit inzichtelijk te maken heeft Van Doorne in de reactie een overzicht opgenomen van de al bestaande interventie-instrumenten van de overheid en overige belanghebbenden .

  Het voorgenomen wetsvoorstel behoudt voorts de bepaling dat een te late indiening van de jaarrekening leidt tot een omkering van de bewijslast bestuurdersaansprakelijkheid. Van Doorne wijst er onder meer op dat hiermee een veel te zwaar gevolg aan een te late indiening van de jaarrekening wordt verbonden.

  Klik hier om de hele reactie te lezen.