Waarmee kunnen wij u helpen?

  Nieuws

  Pre-pack onder vuur door de conclusie van de Advocaat-Generaal (EU)

  In de conclusie van 29 maart 2017 van Advocaat-Generaal Mengozzi aan het Hof van Justitie van de Europese Unie staat te lezen dat de bescherming van werknemers bij de overgang van onderneming ook van toepassing is bij een verkoop na een Nederlandse pre-pack. Volgens de Advocaat-Generaal geldt de uitzondering hierop, die is opgenomen in artikel 5 van de Europese Richtlijn 2001/23/EC niet voor een Nederlandse pre-pack. Als het Hof van Justitie deze conclusie volgt, zal dit de mogelijkheden voor een doorstart uit faillissement door een onderneming met behulp van de pre-pack zeer beperken.

  De conclusie van Advocaat-Generaal Mengozzi is gewezen met betrekking tot het Estro-faillissement. Het faillissement van Estro is voorbereid, waarna Estro een doorstart heeft gemaakt doordat de onderneming in faillissement is verkocht (een pre-pack). Deze handelswijze is in de Nederlandse praktijk ontwikkeld. Samengevat houdt dit in dat de rechtbank een beoogd curator benoemt die de mogelijke doorstart van de onderneming overziet voordat het faillissement is uitgesproken. De verkoop en levering van de onderneming geschiedt vervolgens nagenoeg gelijk nadat het faillissement is uitgesproken. Tot op heden ging men ervan uit dat een verkoop die met de pre-pack is voorbereid onder de uitzondering op de overgang van onderneming viel, nu de verkoop en levering na faillissement plaatsvindt.

  De uitzondering van artikel 5 van de EU Richtlijn is alleen van toepassing op een overgang tijdens insolventieprocedures die zijn ingeleid met als doel de liquidatie van het vermogen van de vervreemder. In de conclusie van Advocaat-Generaal Mengozzi geeft hij aan dat de pre-pack procedure zoals deze is ontwikkeld in Nederland niet gezien kan worden als een procedure die is ingeleid met als doel de liquidatie van het vermogen van de vervreemder. Als het Hof van Justitie de zienswijze van de Advocaat-Generaal volgt, zal de pre-pack niet langer gebruikt kunnen worden bij een herstructurering waarin het aantal werknemers verminderd wordt.

  In de praktijk kan dit ertoe leiden dat, om de uitzondering op de overgang van onderneming te kunnen gebruiken, een verkoop van een onderneming uit faillissement alleen besproken kan worden met de curator nadat het faillissement is uitgesproken. Dit creëert onzekerheid, kost tijd en zal resulteren in een waardeverlies van de onderneming.

  Klik hier om de conclusie van de Advocaat-Generaal Mengozzi te lezen.

  Voor informatie kunt u contact opnemen met Stefan van Rossum of Jelmer Baukema