Waarmee kunnen wij u helpen?

  Nieuws

  Enquêtebevoegdheid personeelsvertegenwoordiging ABN Amro

  De personeelsvertegenwoordiging van ABN Amro (Raad van Medewerkers) heeft van het bankbestuur enquêterecht gekregen bij een dreigende (vijandige) overname, zo blijkt uit het prospectus dat op 10 november 2015 door de bank werd gepubliceerd.

  De Raad van Medewerkers kan hierdoor een enquêteprocedure starten bij de Ondernemingskamer en de rechter verzoeken voorzieningen te treffen tegen de dreigende overname. De Raad van Medewerkers hoeft nu niet meer te wachten op acties van het bestuur of de aandeelhouders van de bank tegen de dreigende overname en kan zelf het heft in handen nemen.

  Zonder deze (contractuele) bevoegdheid zou de Raad van Medewerkers alleen een adviesrecht op dergelijke materiële besluiten hebben en alleen bij de Ondernemingskamer actie kunnen ondernemen tegen het besluit over de overname als dat afwijkt van het advies. Het recht van enquête is daarmee een sterker middel dan het adviesrecht in dergelijke situaties.

  In de praktijk wordt een dergelijke (contractuele) bevoegdheid niet vaak toegekend en is het besluit van ABN Amro daarom zeker bijzonder te noemen.

  Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Steffen Alleman.

  Meer over