Waarmee kunnen wij u helpen?

  Nieuws

  Belastingmeevaller voor start- en scaleups aangekondigd

 • NL EN
 • Snelgroeiende Nederlandse startups hebben tussen 2011 en 2014 voor 70.000 fulltime banen gezorgd. Uit deze cijfers van de Erasmus Universiteit blijkt eens te meer dat startende en doorgroeiende bedrijven cruciaal zijn voor de Nederlandse economie. Het kabinet erkent het belang van de zogenaamde start- en scaleups en verleent hen daarom vanaf 2017 een jaarlijkse lastenverlichting van zo’n 27 miljoen euro.

  De lastenverlichting zal tot uitdrukking komen in een versoepeling van de gebruikelijk-loonregeling. Momenteel is een directeur-groot aandeelhouder (DGA) verplicht 44.000 euro uit te keren als loon. Een ondernemer kwalificeert als DGA indien hij of zij werkzaamheden verricht voor een bv waarin hij of zij tevens ten minste 5% van de aandelen houdt. Voor de meeste startende ondernemers geldt hierdoor dat zij al snel als DGA kwalificeren. Wanneer ondernemers samen een bv oprichten geldt dat zij ieder als DGA kunnen kwalificeren en aan de gebruikelijk-loonregeling zijn gebonden.

  Deze loonverplichting kan zwaar drukken op startende ondernemingen, omdat de inkomsten vaak gering zijn en men liever iedere verdiende euro herinvesteert. Om deze startups tegemoet te komen heeft Minister Kamp van Economische Zaken, mede namens Staatssecretaris Wiebes van Financiën, bekendgemaakt het gebruikelijk loon voor de startup-DGA's voor een periode van maximaal drie jaar te verlagen naar het minimumloon. Hiervoor is wel vereist dat de startup als innovatieve onderneming kwalificeert.*

  Volgens Minister Kamp van Economische Zaken staat Nederland meer en meer bekend als startup-land en komt deze lastenverlichting tegemoet aan de wensen van de startupsector. Door op deze wijze structureel geld beschikbaar te maken verwacht het kabinet de bestaande knelpunten structureel op te lossen.

  Naast de lastenverlichting maakt het kabinet 23 miljoen euro beschikbaar om samen met private investeerders (zogenaamde 'business angels') te investeren in start- en scaleups. De overheid zal een maximaal belang van 50% in de startende ondernemingen nemen. Naast de eigen investeringen heeft het kabinet verschillende initiatieven genomen om de toegang tot groeifinanciering te verbeteren. Een voorbeeld hiervan is het Aanvullend Actieplan MKB-financiering.

  Volg verdere fiscale ontwikkelingen voor start- en scaleups via onze website of neem contact op met Edie de Kwaasteniet of Thomas Dasselaar voor meer informatie.

  * Een onderneming kwalificeert als innovatief als er speur- en ontwikkelingswerkzaamheden worden verricht in de zin van de Wet ter Bevordering van Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO). In de regel zijn dit activiteiten waarmee een softwaresysteem of een fysiek nieuw product wordt ontwikkeld.

  Meer over