Waarmee kunnen wij u helpen?

  Nieuws

  Arbeidsrecht en strafrecht: een complexe combinatie voor werkgevers

 • NL EN
 • Werkgevers kunnen in de relatie met hun werknemers op veel manieren geconfronteerd worden met het strafrecht. De werkgever kan hierdoor in een lastige positie komen te verkeren waarin op verschillende borden moet worden geschaakt.  

  Een werkgever kan strafrechtelijk aansprakelijk worden gehouden voor handelen en nalaten jegens zijn  werknemer.  Zo is het bijvoorbeeld de hoofdregel, dat na een dodelijk ongeval van een werknemer op het werk  een strafrechtelijk onderzoek start om te zien of sprake is van strafrechtelijk verwijtbaar handelen van de werkgever. Strafrechtelijk verwijtbaar handelen van een werknemer kan onder omstandigheden aan de onderneming worden toegerekend. Wat bijvoorbeeld te denken van de strafrechtelijke aansprakelijkheid van een onderneming voor het handelen van de sales manager die een inkoper bij een klant omkoopt om zijn targets te halen? Een werkgever kan ook slachtoffer worden van een werknemer, bijvoorbeeld als die werknemer van de werkgever steelt  of  bedrijfsgeheimen aan concurrenten verkoopt.

  Werk- en privésfeer

  Naast de hiervoor beschreven situaties  worden werkgevers regelmatig  geconfronteerd met strafrechtelijk handelen van een werknemer waarbij geen directe relatie met de werkgever bestaat, maar waardoor de werkgever wel in verlegenheid wordt gebracht. Hiervan kan bijvoorbeeld sprake zijn als een werknemer wordt verdacht van een delict in de privésfeer, zoals huiselijk geweld (mishandeling) of een zedendelict. Dergelijk strafrechtelijk handelen komt soms wel dichtbij, bijvoorbeeld als de werknemer zijn ex-partner stalkt via de computer van de werkgever of als kinderporno op de door de werkgever ter beschikking gestelde computer wordt aangetroffen.

  Arbeidsrechtelijke vragen

  Als mogelijk sprake is van strafrechtelijk verwijtbaar handelen van een werknemer (al dan niet in relatie tot de werkgever) zijn er naast strafrechtelijke meestal ook allerlei arbeidsrechtelijke vragen: Hoe treed je de werknemer tegemoet?  Wanneer kun je een werknemer schorsen of (op staande voet) ontslaan? Is de verdenking van een (ernstig) strafbaar feit hiervoor voldoende? Wat moet je als werkgever doen als je kennis krijgt van mogelijk strafbaar handelen van een werknemers: doe je  aangifte of niet en moet je aangifte doen ? Kun je een verdenking zelf onderzoeken, hoe organiseer je een dergelijk onderzoek en hoever reikt de privacy van de werknemer? Bestaan er binnen de organisatie regels die in dit soort situaties gelden?  Wat doe je met de uitkomsten van het onderzoek? Kun je actie nemen richting de werknemer na een strafrechtelijke veroordeling en, zo ja, welke? Hoe ga je om met de vaak door de werknemer gewenste geheimhouding van diens handelen? Heb je als werkgever een taak richting eventuele slachtoffers van de werknemer en wat zijn de juridische risico's hierbij? Zijn er morele verplichtingen voor de werkgever? 

  Reputatie

  Zijn er misschien nog andere risico's voor de werkgever? Naast typisch juridische onderwerpen zijn er zaken te regelen die minstens zo belangrijk zijn. Wat betekent het handelen van de werknemer voor de andere werknemers van de afdeling waar de werknemer werkt? Moet je als werkgever  juist de werknemer steunen? En bij dit alles geldt dan nog dat het handelen van de werknemer en de daarna door de werkgever  gemaakte keuzes grote gevolgen kunnen hebben voor de reputatie van het bedrijf.

  Deze opsomming is geen theorie maar praktijk. Bij Van Doorne hebben we ervaring met het omgaan met deze problemen binnen een bedrijf. We kunnen werkgever hands-on bijstaan op de verschillende betrokken rechtsgebieden. We kunnen u in deze lastige situaties behoeden voor uitglijders in de vaak lastige positie waarin u onbedoeld terecht bent gekomen.

  Neem voor meer informatie contact op met Jan Leliveld of Els de Wind.