Waarmee kunnen wij u helpen?

  Artikel

  Nieuw toetsingskader medicatieveiligheid voor de verpleegzorg

 • NL
 • De IGJ heeft een nieuw toetsingskader gepubliceerd waarin normen staan die de IGJ de mogelijkheid geven medicatieveiligheid te onderzoeken. Dat is nodig vindt de IGJ omdat veel calamiteiten in de verpleeghuiszorg worden veroorzaakt door onzorgvuldigheden rondom medicatieverstrekking. Het toetsingskader geldt voor alle zorgaanbieders die langdurige zorg leveren.

  Begin vorig jaar concludeerde de IGJ al in haar onderzoeksrapport ‘Veilig voorschrijven moet beter’ dat aandacht voor medicatieveiligheid nodig blijft. In de verpleeghuiszorg bleken de belangrijkste risico’s te liggen bij veilig voorschrijven, medicatiebeoordeling en medicatieoverdracht. Aan die thema’s is daarom in het nieuwe het toetsingskader expliciet aandacht besteed. Daarnaast is aandacht voor de betrokkenheid van de cliënt, deskundigheid van het personeel en sturen op kwaliteit en veiligheid van het medicatiebeleid.

  De thema’s zijn vervat in acht normen. In het toetsingskader wordt per norm toegelicht waar de IGJ bij een inspectiebezoek naar zal kijken om te beoordelen of de zorgaanbieder aan de normen voor medicatieveiligheid voldoet. 

  Het toetsingskader vindt u hier.

  Meer informatie 

  Voor meer informatie of vragen over medicatieveiligheid en de bevoegdheden van de IGJ kunt u contact opnemen met Willemien Bischot of Lieke Bartelsman.