Waarmee kunnen wij u helpen?

  Artikel

  Europese wetgever probeert grip op online platforms te versterken

 • NL EN
 • Op Europees niveau worden veel initiatieven ontplooid om controle over online platforms en content te krijgen. Begin 2018 kondigde de EU de strijd aan met nepnieuws. Kort daarna werd overeenstemming bereikt over de herziene Mediarichtlijn waaronder nu ook video sharing platforms vallen. En vorige maand ging het Europees Parlement akkoord met maatregelen die leiden tot een uploadfilter voor content. De ontwikkelingen in vogelvlucht.

  Strijd tegen nepnieuws

  Begin 2018 heeft de Europese Unie (EU) in de strijd tegen 'fake news' of ‘disinformation’ online platforms zoals Facebook betrokken . Omdat zij een leidende rol spelen in het verspreiden van nepnieuws ofwel desinformatie, heeft de EU hen aangespoord tot zelfregulering over desinformatie. Als die er niet zou komen, zou kunnen worden overgegaan tot het opstellen van bindende regelgeving, aldus de EU. De aansporing heeft succes gehad: diverse online platforms zijn aan de slag gegaan en hebben een “Code of Practice on Disinformation” opgesteld, waaraan Google, Facebook en andere grote platforms zich intussen hebben gecommitteerd.

  Voorschriften voor YouTube en andere video sharing platforms

  Binnenkort vallen YouTube en andere platforms, die gelegenheid geven video’s te posten, onder de herziene EU-regelgeving voor Audio Visuele Media Diensten. Onder andere zullen zij dan moeten zorgen voor bescherming van minderjarigen tegen schadelijke of immorele content en voor bescherming tegen bepaalde categorieën content, zoals kinderporno of content die uitlokt tot haat of geweld tegen groepen, die openbaar provoceert om een terroristisch misdrijf te begaan of die racistisch of xenofoob van aard is. Daarnaast zullen zij onderworpen zijn aan voorschriften voor reclame en andere commerciële communicatie.

  Uploadfilter

  In september is ingestemd met een regeling die internetplatforms verplicht om effectieve maatregelen in te voeren om auteursrechtinbreuken tegen te gaan. Hoe platforms zoals Twitter en Facebook de door gebruikers aangeboden content moeten controleren op auteursrechten, is aan hen.

  De maatregelen zijn een overwinning voor uitgevers en voor de 30.000 muzikanten en tekstschrijvers die bij het Europese Parlement hiervoor hebben gelobbyd. Zij hopen met de maatregelen te bereiken dat online platforms licentieafspraken met de rechthebbenden zullen maken, waardoor die hogere auteursrechtvergoedingen kunnen krijgen.

  De maatregelen zijn omstreden. Critici vrezen dat licentieafspraken er niet zullen komen en omdat het uploaden zo massaal gebeurt, dat platforms zullen kiezen voor een uploadfilter. Met zo'n filter kunnen teksten, muziek, afbeeldingen en video's bijvoorbeeld in een databank worden opgenomen, waarna een internetplatform het materiaal kan vergelijken met materiaal dat gebruikers uploaden. Google heeft voor YouTube al zo'n filter in gebruik en laat partijen kiezen ofwel mee te doen aan haar systeem ofwel het materiaal te verwijderen. 

  Nadeel van uploadfilters is dat zij gewoonlijk geen nuance kunnen aanbrengen. Een parodie, citaat of meme (*) wordt door een filter niet altijd herkend. En ook wetenschappelijke artikelen of literaire recensies kunnen in een filter blijven hangen. Bovendien kunnen filters niet zien wie rechthebbende op een werk is, en of diens toestemming vereist is of misschien al verkregen. 

  Gevolgen voor de vrijheid van informatie

  Van de recente EU-regelgeving voor online platforms zijn de maatregelen ter bestrijding van auteursrechtinbreuk het meest ingrijpend. De verwachting is dat die ertoe leiden dat platforms een uploadfilter installeren, en dat het beoogde doel - rechthebbenden meer inkomsten te geven – niet wordt bereikt. Het is bovendien niet uit te sluiten dat de maatregelen door installatie van uploadfilters leiden tot een verschraling van het aanbod van content op internet en aldus tot een verschraling van de vrijheid van informatie. 

  Het is te hopen dat deze gevolgen onder ogen worden gezien in de onderhandelingen (tussen de Europese Commissie en de regeringen van de lidstaten) die nu volgen en die naar verwachting in 2019 tot een definitief akkoord leiden. 

  Impact op uw organisatie?

  Wilt u meer weten over de gevolgen van de nieuwe Europese regels, bijvoorbeeld voor uw organisatie? Neem dan contact op met Kriek Wille of één van de andere leden van ons TMT- of Intellectuele Eigendom team.