Waarmee kunnen wij u helpen?

  Artikel

  De invoering van een wettelijk journalistiek verschoningsrecht

  Per 1 oktober 2018 is een wettelijk journalistiek verschoningsrecht ingevoerd. Op grond hiervan kunnen journalisten zich verschonen bij vragen over de identiteit van een bron.

  Dit verschoningsrecht komt toe aan journalisten en publicisten. Hieronder vallen alle personen die zich op professionele wijze bezig houden met berichtgeving. Dit zijn dus ook diegenen die als professional parttime of onbetaald werken of publiceren in de media. Daartoe kunnen bijvoorbeeld fotografen, cameramensen, cartoonisten, schrijvers, bloggers en vloggers worden gerekend. Daarnaast kan een afgeleid verschoningsrecht toekomen aan diegene die voorafgaand aan de publicatie informatie verzamelt of verwerkt.

  Bronbescherming

  Niet iedereen die informatie aan een journalist verstrekt, kan worden aangemerkt als bron. Het moet gaan om iemand die vrijwillig en doelbewust informatie met een journalist deelt om het publiek te informeren over zaken die betrekking hebben op het algemeen belang of het belang van anderen. Ook als een bron al openbaar is geworden, kan een journalist nog steeds een beroep doen op het recht op bronbescherming. De bron zelf komt geen (afgeleid) recht toe op bronbescherming.

  Betekenis wetswijziging

  De wetswijziging betekent allereerst dat journalisten als getuige in een strafzaak geen vragen hoeven te beantwoorden over de identiteit van hun bron. Alleen de rechter kan een beroep op dit recht afwijzen, ingeval van een zwaarwegend maatschappelijk belang. Daarbij kan gedacht worden aan gevolgen voor de nationale veiligheid of de veiligheid van personen. Daarnaast wijzigt de wet de inzet van bepaalde opsporingsbevoegheden tegen journalisten. Anders dan eerst dient het OM daartoe eerst toestemming van een rechter-commissaris te vragen.

  De invoering van dit recht onderstreept het fundamentele belang van de persvrijheid en is relevant voor alle gevallen waarin een journalist in aanraking komt met politie en justitie.

  Sanctierecht & Interne Onderzoeken

  Het Sanctierecht Team staat ondernemingen en instellingen bij die worden geconfronteerd met compliance vraagstukken op het snijvlak van strafrecht en bestuurlijke handhaving. Ook wordt rechtsbijstand verleend aan het management of andere stakeholders.

  Lees meer