Waarmee kunnen wij u helpen?

  Artikel

  Belonen in opties scheelt altijd belasting! De 5 grootste fiscale misvattingen over werknemersparticipatie

  Werkgevers zijn altijd op zoek naar mogelijkheden om werknemers op creatieve manieren te belonen. Zo kunnen ze goede mensen aan boord houden, hun betrokkenheid vergroten of zichzelf als aantrekkelijke werkgever profileren. Het geheel van maatregelen, ook wel "het werknemersparticipatieplan" genoemd, kan in veel van deze doelen voorzien.

  Werknemersparticipatieplannen zijn er in alle vormen en maten. Zo zijn er participaties in aandelen, werknemersopties of bonusregelingen die gekoppeld zijn aan de waarde van de onderneming. Helaas bestaat er ook een groot aantal misvattingen hierover, met name op het fiscale gebied. Dit zijn de 5 grootste fiscale misvattingen over werknemersparticipatie:

  1. Een werknemersparticipatieplan is er alleen om minder belasting te betalen!

  Indien het werknemersparticipatieplan slechts dient ter vervanging van regulier salaris, zou de belastingdruk een belangrijk aandachtspunt moeten zijn bij het ontwerpen van het werknemersparticipatieplan. Om andere doelen te behalen, zoals het binden van werknemers voor de lange termijn, kan het zijn dat fiscale optimalisatie van het werknemersparticipatieplan moet wijken om dit doel te bereiken. Indien het werknemersparticipatieplan aan een grote(re) groep werknemers wordt aangeboden, blijkt uit de praktijk dat het bovendien erg belangrijk is het plan niet te ingewikkeld te maken. Werknemersplannen dienen derhalve aan te sluiten op de doelen die men met het plan voor ogen heeft en belastingheffing is een van de onderwerpen die bij het ontwerpen van het plan in de gaten moet worden gehouden. 

  2. Werknemers betalen alleen belasting als zij 'winst' maken met een werknemersparticipatie!

  De toekenning van aandelen kan worden gezien als loon in natura als de werknemer geen of een te lage prijs voor de aandelen betaalt. Dan moet er dus loonbelasting worden betaald zelfs als er geen loon "in geld" is ontvangen. Dit kan leiden tot liquiditeitsproblemen voor werknemers. Het is echter mogelijk dat de werkgever de loonbelasting voor zijn rekening neemt. 

  3. Werknemersopties zijn belast bij het toekennen ervan aan de werknemer

  Een werknemersoptie is het recht van een werknemer om binnen een bepaalde periode tegen een vooraf vastgestelde prijs aandelen te verwerven in de onderneming van zijn werkgever. Alhoewel een werknemersoptie een bepaalde waarde kan vertegenwoordigen, leidt dit niet tot de heffing van loonbelasting. 

  Pas bij uitoefening van de werknemersoptie(s) is loonbelasting verschuldigd over het verschil tussen de waarde van de verkregen aandelen en de uitoefenprijs. Het uitoefenen van werknemersopties kan voor de werknemer eveneens leiden tot liquiditeitsproblemen; de belasting dient namelijk betaald te worden in geld, terwijl de werknemer 'slechts' aandelen heeft ontvangen. Dit liquiditeitsnadeel wordt veelal opgelost doordat de werknemer het recht heeft om (een deel van) de verkregen aandelen direct te verkopen aan zijn werkgever. 

  4. De toekenning van (certificaten van) aandelen en/of werknemersoptie leidt altijd tot belastingvoordelen!

  Zoals ook het geval is bij punt 2 kan het toekennen van (certificaten van) aandelen en het uitoefenen van werknemersopties worden aangemerkt als het betalen van loon in natura. De werkgever mag deze kosten echter niet ten laste van zijn eigen fiscale winst brengen. Het is dan ook mogelijk dat een werknemers-participatieplan, vanuit een fiscaal oogpunt, duurder uitpakt dan het toekennen van regulier salaris (al dan niet in combinatie met een prestatieafhankelijke bonus.

  Aangezien werknemers bij het uitoefenen van de werknemersoptie vaak de mogelijkheid krijgen een deel van de verkregen (certificaten van) aandelen direct aan de werkgever terug te verkopen kan het fiscaal voordeliger zijn de werknemersparticipatie in de vorm van een bonus te structuren die wel aftrekbaar is voor de werkgever. Door de bonus te koppelen aan de stijging van de waarde van de aandelen in de werkgever, kan een voor de werknemer een economisch gelijke beloning worden gecreëerd.

  5. De belastingheffing ten aanzien van werknemersparticipatieplannen is in alle landen gelijk

  Werknemersparticipatieplannen komen in veel gedaantes voor. Waar in sommige landen een sterke voorkeur lijkt te zijn voor werknemersopties, zijn in andere landen (voorwaardelijke) aandelenplannen populair. De wijze waarop het plan is vormgegeven heeft vaak te maken met de fiscale wetgeving in het land waar de werkgever is gevestigd. Aangezien de fiscale wetgeving met betrekking tot werknemersparticipatieplannen in alle landen verschillend is, kan het erg onvoordelig zijn voor werkgevers of werknemers om hetzelfde plan in verschillende landen aan te bieden aan werknemers. Afstemming hierover per land is derhalve zeker aan te raden.

  Meer informatie?

  Benieuwd naar hoe uw organisatie kan doorgroeien met behulp van een werknemersparticipatieplan? Kijk dan op onze themapagina WNP en neem contact op met onze beloningsbeleidexperts.