Waarmee kunnen wij u helpen?

  Nieuws

  AI-risico's en zorgen beheersen: de AI Impact Assessment

  Tijdens het ECP jaarcongres (15 november 2018) is de ECP Artifical Impact Assessment (AIIA) gepresenteerd. De AIIA is opgesteld door een werkgroep onder voorzitterschap van Van Doorne partner en hoogleraar Kees Stuurman. De Gedragscode Artificiële Intelligentie vormt integraal onderdeel van de AIIA.

  De AIIA bestaat uit een stappenplan waarmee op een gestructureerde wijze een dialoog kan worden gevoerd met stakeholders betrokken bij de ontwikkeling en uitrol van AI. In een achttal stappen wordt een proces doorlopen van inventarisatie (toepassing, relevante juridische en ethische normen), toetsing, keuzes, en het afleggen van verantwoording. De Gedragscode geeft daarbij richting voor het in beeld brengen van het toepasselijke ethische en juridische normenkader. Naast een aantal ethische principes bestaat de gedragscode uit tien meer juridisch getinte praktijkregels.

  Algoritmes 

  Zo wordt bijvoorbeeld ten aanzien van de juridische bescherming van algoritmes en data bepaald dat partijen vooraf onderling duidelijke afspraken dienen te maken over intellectuele eigendomsrechten en bedrijfsgeheimen. Dat zowel ten aanzien van bestaande rechten, nieuwe rechten en handhaving.

  Vóór gebruik van de AI-toepassing dient voorts te worden nagegaan welke rechten al bestaan. Partijen dienen voorts te borgen dat er geen inbreuk op bestaande rechten wordt gemaakt. Andere praktijkregels zien toe op onder meer identificatie, transparantie, integriteit, vertrouwelijkheid, toetsbaarheid, traceerbaarheid, privacy, verantwoordelijkheid en audit.

  AIIA: zorgvuldig handelen en verantwoorden

  Het uitvoeren van een AIIA is (nog) niet wettelijk verplicht maar kan wel een goede manier zijn om te laten zien dat er zorgvuldig is gehandeld bij de ontwikkeling, productie of invoering van AI. De AIIA vormt daarmee ook een tool voor het afleggen van verantwoording en voor dossiervorming. 

  Meer informatie

  Van Doorne ondersteunt u bij het uitvoeren van een AI Impact Assessment. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Kees Stuurman of Els de Wind.