Waarmee kunnen wij u helpen?

  Nieuws

  "Aanscherping uitzondering op bonusplafond kan vervelend zijn voor banken en fintech-bedrijven"

  Minister Wopke Hoekstra van Financiën heeft in zijn nieuwe voorstellen voor beloningen in de financiële sector een aantal nieuwe maatregelen opgenomen. Van Doorne-advocaat Constant van Tuyll van Serooskerken reageert in het FD.

  "Aanscherping uitzondering op bonusplafond kan vervelend zijn voor banken en fintech-bedrijven"

  In Het Financieele Dagblad geeft financieel beloningsbeleidexpert Constant van Tuyll van Serooskerken een reactie op de nieuwe voorstellen van minister Hoekstra. Zo wil Hoekstra 'de mogelijkheid tot afwijking van het bonusplafond voor niet-CAO personeel aanscherpen en expliciteren in de wet dat het gebruik uitsluitend voor exceptionele gevallen mogelijk is en in ieder geval degenen uit te zonderen die interne controle functies verrichten en zich rechtstreeks bezighouden met het verlenen van financiële diensten aan consumenten'.

  "Afhankelijk van de precieze definitie kan dat laatste vervelend zijn voor banken, maar met name ook voor snelgroeiende fintech-bedrijven. Die kunnen zich geen hoge vaste beloning permitteren, met als risico dat de omzet achterblijft", aldus Van Tuyll in het Financieele Dagblad.

  Meer informatie

  Voor meer informatie over financieel arbeidsrecht en beloningsbeleid verwijzen wij u graag naar onze expertisepagina.

  Specialisme: Financieel arbeidsrecht en beloningsbeleid

  Onze specialisten adviseren en procederen over specifieke regelgeving voor de financiële sector met een directe impact op de arbeidsverhouding waaronder de bankierseed, het tuchtrecht voor banken en klokkenluidersregelingen.

  Lees meer