Waarmee kunnen wij u helpen?

  Artikel

  Aankondiging verhoogde inspectie op BRZO-bedrijven

  In een brief van 31 oktober aan de Tweede Kamer heeft de staatssecretaris aangekondigd dat per jaar 50 miljoen euro wordt vrijgemaakt voor de handhavingsketen van de Inspectie SZW (ISZW).

  Daarbij is een van de concrete doelen het verhogen van de inspectiedekking op bedrijven die vallen onder het Besluit risicio's en zware ongevallen 2015 (BRZO). De ISZW besteedt al vanaf 2016 meer aandacht aan dergelijke bedrijven sinds het programma 'Bedrijven met gevaarlijke stoffen'. De resultaten van dit programma geven volgens de staatssecretaris aanleiding voor een hogere inspectiedekking door middel van actieve inspecties en ongevalsonderzoeken.

  Bestrijding neemt toe

  De staatssecretaris schrijft dat het belang van de bestrijding van risico's en gevolgen van de blootstelling aan gevaarlijke stoffen toeneemt. Er is sinds 2016 sprake van een toenemend aantal (zware) ongevallen door onveilige werksitaties. Om die reden zullen door ISZW extra middelen worden ingezet om preventief toezicht te houden en gezamenlijke BRZO-inspecties uit te voeren. Het doel is om onveilige en ongezonde arbeidsomstandigheden intensiever tegen te gaan.

  Constatering overtredingen BRZO

  Deze aankondiging betekent dat BRZO-bedrijven voorbereid dienen te zijn op aangekondigde en mogelijk onaangekondigde inspecties. Daarbij dienen zij actief te kunnen aantonen dat zij voldoen aan hun BRZO-verplichtingen. Die verplichtingen zijn veelomvattend en ruim geformuleerd. Uit de cijfers van de toezichthouders n.a.v. BRZO-inspecties volgt dan ook dat bij inspecties bij meer dan de helft van de bedrijven één of meer overtreding(en) werd(en) geconstateerd. In 2017 ging het Openbaar Ministerie in 24 zaken bovendien over tot strafvervolging.

  Het voorkomen van risico’s en aansprakelijkheid; BRZO in theorie en praktijk

  Tijdens de workshop zullen we de vereisten van de BRZO met u doornemen, handvatten geven hoe om te gaan met een bezoek van de toezichthouder en wat te doen bij een geconstateerde overtreding. Daarbij zullen we ook enkele casussen uit de rechtspraktijk behandelen. Gastspreekster Ingeborg Koopmans zal u daarnaast kunnen voorlichten over de actuele aandachtspunten op het gebied van toezicht en handhaving.

  Aanmelden workshop